about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

for

 1. [fɔ:]

  n

  доказд на користь чого-небудь

 2. [fɔ:; fə]

  prep

  1. у часовому значенні вказує на тривалість протягом; термін, на який розрахована дія на

  2. у просторовому значенні вказує на місце призначення в, до; відстань, протяжність

  3. указує на мету, намір для, за, на; об'єкт прагнення, надії, бажання, пошуків до, на; передається непр. відмінками; особа або предмет, до якого відчувають любов, прихильність, ворожість до; призначення предмета або особи, їх придатність для чого-небудь для; засіб, ліки проти чого-небудь

  4. указує на особу, іноді предмет, на користь якої або на шкоду якої відбувається дія для; передається дав. відмінком; особа або предмет, на підтримку або на захист яких виступають за

  5. указує на причину або привід від, за, через; по

  6. указує на заміщення, заміну замість, за; використання як чого-небудь як; передається орудним відмінком; особу або предмет, прийняті за інші за; представництво у виборній організації від групи осіб, виступ від чийого-небудь імені від, за; місце роботи наймача

  7. указує на ціну за; предмет обміну на, за; розмір суми на; винагороду за

  8. указує на співвідношення або протиставлення на

  9. указує на наявність особливих умов для

  10. що стосується, по відношенню до

  11. викор. у конструкції for + ім. /займ. / + інфінітив, що передається підрядним реченням, а також дав. відмінком іменника або займенника е інфінітивом

  12. діал.,; амер. на честь (кого-небудь)

  13. у сполученнях

 3. [fɔ:; fə]

  cj вводить частини складних речень або самостійні речення тому що

Examples from texts

This can happen for two reasons.
Це може статись з двох причин.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
See Regular Expressions for details.
Детальні відомості див. в розділі Регулярні вирази.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
A common name for two closely related languages – Plain Mari and Mountain Mari.
Спільна назва двох близьких мов – луговомарійської і гірськомарійської.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
More: bookshelves Removing a dictionary from the bookshelf, placing a dictionary on the bookshelf, enabling or disabling a dictionary, choosing a different bookshelf for work
Докладніше: полиці зі словниками Як забрати словник з полиці, як поставити словник на полицю, як включити або виключити словник, як обрати іншу полицю для роботи
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
For example, if you type koffee instead of coffee and press Enter, ABBYY Lingvo will display a list of spelling suggestions where you can easily spot the correctly spelled coffee.
Наприклад, якщо ви введете у рядок уведення слово «koffee» (замість «coffee») і натиснете клавішу Enter, ABBYY Lingvo запропонує варіанти написання слова, серед яких буде потрібне слово — «coffee»:
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
For example, the date June the 5th 2001 will look as follows in the d.M.y format - 5.6.1.
Наприклад, дата 5-е червня 2001 року виглядатиме так у форматі д.М.р - 5.6.1.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
For the first time ABBYY Lingvo contains Portuguese dictionaries.
Вперше в ABBYY Lingvo з'явилися словники португальської мови.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The parameter identifies the computer solely for the purpose of activation.
Цей параметр ідентифікує комп’ютер виключно з метою активації.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You may not perform or make it possible for other persons to perform any activities included in the list below.
Ви зобов’язуєтеся не виконувати самостійно і не дозволяти третім особам виконувати такі дії.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
A mother tongue for 10-50 million people.
Ця мова є рідною для 10–50 мільйонів людей.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can also create a PDF document by setting up and running each processing step manually. See Using ABBYY FineReader 9.0 Step-by-Step for details.
Можна створити документ PDF, настроївши та запустивши кожний крок вручну. Докладні відомості див. у розділі ABBYY FineReader 9.0. Крок за кроком.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Make sure that the Look for barcode option is selected under Reading and click OK to close the dialog box.
Переконайтеся, що в розділі Розпізнавання вибрано параметр Шукати штрих-код і натисніть кнопку OК, щоб закрити діалогове вікно.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Once you have entered their translations in the Translation field, the cards will be available for exercises.
Після заповнення полючи Переклад вони стануть доступними для завчання.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
SOFTWARE or Dictionaries for Trial Purposes
Випробні версії ПЗ і Словників
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
ABBYY Lingvo for several workstations
ABBYY Lingvo для установки на декілька комп'ютерів
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY

Add to my dictionary

Not found

User translations

The part of speech is not specified

 1. 1.

  для

  translation added by Марія Малерик
  0

Collocations

stand for
підтримувати, стояти за, символізувати, означати, бути кандидатом, розм. терпіти, зносити
for convenience
для зручності
for God's sake!
Заради всього святого!
for God's sake!
Заради Бога!
Commisioner for works
комісар з робіт
agree a framework for the programme
узгодити принципи програми
For sale
для продажу
and for that reason it may be considered more decorative than practical
і з цієї причини його можна вважати більш декоративним ніж практичним
call for
вимагати
call for
зобовязувати
jailed for
бути ув'язненим
gape for
(=gape after) пристрасно бажати чогось
for example
наприклад
bang for your buck
вигідно придбати
bang for your buck
отримати максимум за свої гроші