about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

on

 1. [ɔn]

  a

  1. ближній, внутрішній

  2. спорт. частина поля, на якій стоїть гравець з битою (крикет)

  3. ефективний; діючий; який має силу

  4. обізнаний, знаючий; підходящий; пристойний

  5. цілком можливий, досяжний; легкий

 2. [ɔn]

  adv

  1. указує назнаходження на поверхні чого-нпбудь; рух на поверхню чого-небудь

  2. указує напродовження дії

  3. указує на наявність або настання дії або процесу

  4. указує на увімкненість або роботу механізму, приладу, системи- часто передається дієслівними префіксами в-, за-; the light is on світло горить

  5. указує нанадягання одягу або наявність її на кому-небудь, на натягування чохла в, на; передається дієслівними префіксами; нанесення чого-небудь на поверхню предмета в, на; передається дієслівними префіксами

  6. указує на напрямок на, до

  7. ком. указує на збільшення вище

 3. [ɔn]

  prep

  1. у просторовому значенні вказує назнаходження на чому-небудь або на поверхні чого-небудь на; рух по поверхні по; спрямованість або місце прикладення дії на, в, у, по; місцезнаходження або положення біля або на межі чого-небудь на; в, біля; знаходження на такій-то річці (у географічних назвах) на

  2. у часовому значенні вказує наякий-небудь день, момент часу в, у, на; дату- передається род. відмінком

  3. указує на наявність чого-небудь (при собі, з собою) у

  4. указує на предмет переговорів, суперечки, тему книги, лекції про, відносно, з (приводу), на

  5. указує наумову на, за, при, в, під

  6. указує наспосіб дії- передається прислівником (із субстантивованим прикметником)

  7. указує наінструмент, знаряддя на; передається орудним відмінком

  8. указує насферу діяльності, роботу в якій-небудь установі, у комісії на, в, у; перебування у складі, числі в, у

  9. указує назасоби існування на; передається орудним відмінком; предмети харчування на; передається орудним відмінком

  10. указує на предмет витрат на

  11. указує наоб'єкт дії до, на, над, для; передається дав.; род. відмінками

  12. уживається післядієслів зі значенням покладатися, ґрунтуватися, впливати на, від; прикм., дієприкм. мин. часу (у предикативі), указуючи на направленість інтересів на що-небудь, схильність до чого-небудь, рішучість- часто передається орудним відмінком

  13. указує на кількаразове повторення за

  14. указує на приблизність, неточність майже, біля, близько

  15. іст. указує на перехід у який-небудь стан

  16. у сполученнях

Add to my dictionary

Not found

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!