about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

Economics
  • The Comprehensive Russian-Kazakh Dictionary of Economics includes over 80,000 terms from various branches of economics: market economics, finance, credits, budgeting, banking, taxation, customs, insurance, controls, stock exchange, business, management, audit, planning, supplies, investment, marketing, accounting, statistics, international trade, business, commerce, social security, labour, employment, demographics, migration, workflow. The supplement, which consists of eight sections, includes Russian and Kazakh equivalents of international abbreviations, monetary units, trade terms, terms of delivery, metric and non-metric units, and gestures used on the floor of a stock exchange.

закон

заң (1. жоғары мемлекеттік билік органы Конституцияда белгіленген тәртіппен қабылдаған, қоғамдық қатынастарды реттейтін, Конституцияның тиісті бабында көзделген негізгі іргелі қағидаттар мен нормаларды белгілейтін, басқа нормативтік актілер жөнінде жоғары заңи күші бар нормативтік құқықтық актілер, 2. объективті дүниеде адамның ой-санасына тәуелсіз түрде болатын құбылыстардың арасындағы тұрақты, қажетті қарым-қатынас, байланыс, 3. қайсыбір ғылымның жекелеген байқаулар, зерттеулер нәтижесінде түйінделген тұжырымы, қорытындысы болып табылатын ереже, 4. өмірлік мінез-құлық өлшеміне айналған, сөзсіз орындалатын бәтуәлі өкім, әмір, 5. қоғамдық мінез-құлықтың жалпы жұрт қабылдаған қағидасы, әлеуметтік тұрмыс ғұрпы, 6. қайсыбір істің өзіндік ерекшелігінен туындайтын, оның орындалуы үшін қажетті негізгі ережелер)

Add to my dictionary

Not found

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!