about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The Comprehensive Dictionary of the Ukrainian Language
  • The Comprehensive Dictionary of the Contemporary Ukrainian Language contains about 250,000 words and phrases.
  • Besides the core Ukrainian lexis, the Dictionary also includes major science and technology terms and words describing the facts of contemporary industry, culture, and daily life.

право

-а, с.

  1. тільки одн. Законодавство; здійснювана державою форма законодавства, залежна від соціального устрою країни.

  2. Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових правил (норм) поведінки, що виражають волю панівного класу або всього народу. || Виборювані народом справедливі соціальний лад і законодавство. || Інтереси певної особи, суспільної групи і т. ін., які спираються на закон, релігійні постулати, давні звичаї і т. ін. || Обумовлений постановою держави, установи і т. ін. захист інтересів і можливостей особи щодо участі в чому-небудь, одержання чогось і т. ін. Авторське право. || Сукупність міжнародних угод, договорів, що регулюють взаємовідносини держав у певних питаннях. Міжнародне право. Морське право.

  3. чого, на що або з інфін. Обумовлена певними обставинами підстава, здатність, можливість робити, чинити що-небудь, користуватися чим-небудь. || на кого що, над ким чим і без додатка. Мати у своїй владі. || Перевага, привілей, надані кому-, чому-небудь. || чого, для чого. Офіційний дозвіл, допуск до виконання якихось обов'язків, до зайняття певної посади, вступу до вищого навчального закладу і т. ін.

  4. Наука, що вивчає юриспруденцію; правознавство; суд.

Add to my dictionary

Not found

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!

Word forms

правий

прикметник
Повні форми
Чоловічий рідправий
Жіночий рід*правая
Середній рід*правеє
Множина*правії
Вищий ступінь
Чоловічий рідправіший
Жіночий рідправіша
Середній рідправіше
Множинаправіші
Короткі форми
Жіночий рідправа
Середній рідправе
Множинаправі

право

прислівник
Ступінь
Початковийправо
Вищийправіше, *правіш

право

іменник, неістота, сер.р.
Одн.Множ.
Називнийправоправа
Родовийправаправ
Давальнийправуправам
Знахіднийправоправа
Оруднийправомправами
Місцевийправіправах
Кличнийправоправа