about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

hold

 1. [həʊld]

  n; мор.

  трюм

 2. [həʊld]

  n

  1. утримання, утримування; захоплення; хватка

  2. (часто on, over, upon) влада; вплив

  3. те, за що можна вхопитися; опора; захват, вушко

  4. сховище, вмістище

  5. іст. в'язниця, місце ув'язнення; тюремна камера

  6. притулок, укриття; лігвище, барліг

  7. замовлення, вимога

  8. іст. арешт; ув'язнення

  9. іст. фортеця

  10. спорт. захват (боротьба); тримання м'яча

  11. кіно; жарг. "холд", вдала частина зйомки

  12. муз. фермата

  13. спец. фіксація

  14. ав.; косм. затримка (вильоту)

 3. [həʊld]

  v

  (held; held, іст. holden)

  1. тримати

  2. утримувати, стримувати; затримувати; зупиняти

  3. володіти, мати; бути власником

  4. утримувати; зберігати контроль (над чим-небудь)

  5. вміщати, містити в собі

  6. тримати, зберігати (що-небудь де-небудь)

  7. думати, гадати, вважати, вбачати; юр. визнавати, вирішувати; виносити (судове) рішення

  8. утримувати під вартою; тримати у в'язниці

  9. іст. (of, from) залежати; бути зобов'язаним

  10. іст. терпіти, виносити (що-небудь)

  11. іст. зобов'язувати; змушувати

  12. витримувати (вагу, напругу); підтримувати, тримати; нести

  13. тривати, триматися, стояти (про погоду)

  14. (to hold good або true) мати силу (про закон); залишатися в силі (про принцип, обіцянку)

  15. займати (посаду)

  16. заволодівати (увагою)

  17. зберігати, тримати (у пам'яті)

  18. дотримуватися (поглядів, переконань)

  19. резервувати (місця, квитки)

  20. провести, улаштувати, організувати (захід)

  21. не пропускати (рідину), бути непроникним

  22. затискати, затикати (ніс, вуха)

  23. іст. битися об заклад, ставити (ставку)

  24. зачати, понести (про самку)

   • to hold copy полігр. підчитувати (коректуру)

Примеры из текстов

Hold down the CTRL+SHIFT+ALT buttons and draw a rectangular area around the barcode on the image.
Утримуючи натиснутими клавіші CTRL+SHIFT+ALT, виділіть прямокутником штрих-код на зображенні.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Hold the left mouse button down and drag the border where you want it.
Натиснувши і тримаючи ліву кнопку миші, перемістіть рамку туди, куди потрібно.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Select the fields of the same type before you change the parameters (press and hold down Ctrl or Shift)
Виділіть поля одного типу перед тим, як ви зміните параметри (Натисніть та тримайте Ctrl або Shift)
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To quickly move to a specific dictionary entry within an entry window, press and hold Alt and use the Up and Down keys.
Щоб швидко перейти в картці до статті потрібного словника, натисніть і утримуйте клавішу Alt і використовуйте клавіші «Вгору» і «Вниз».
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
In order to unselect the field or add a new field to the selection, press and hold CTRL (a field drawing tool must be selected) and click the field.
Для того, щоб відмінити виділення поля або додати до виділених ще одне поле, натисніть та тримайте CTRL (інструмент малювання полів повинен бути виділеним) та натисніть на поле.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To select several fields in a row, press and hold the SHIFT button (a field drawing tool must be selected) and click the fields.
Для того, щоб виділити декілька полів підряд, натисніть та тримайте кнопку SHIFT (інструмент малювання полів повинен бути виділеним) та натисніть на поля.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
If not, press and hold Alt and drag the dictionary icon to the first place on the bookshelf.
Якщо це не так, натисніть і утримуйте клавішу Alt і перетягніть за допомогою миші значок словника на полиці на перше місце.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You agree to indemnify, hold harmless, and defend ABBYY from and against any claims, liabilities, losses, actions, damages and/or lawsuits, including any attorney’s fees that may arise from or relate to the use of and/or reliance on the SOFTWARE.
Ви даєте згоду відшкодувати Компанії ABBYY будь-які витрати (разом з судовими витратами та гонорарами адвокатів) і захищати Компанію ABBYY від будь-яких вимог, втрат, шкоди, відповідальності та/або судових позовів, пов’язаних з використанням Вами ПЗ.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Click the area border and hold down the left mouse button.
Натисніть межу зони та утримуйте натиснутою ліву кнопку миші.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Press and hold the ALT button (a field drawing tool or Select Fields tool must be selected) and move the fields with the mouse.
Натисніть та тримайте кнопку ALT (інструмент малювання полів або інструмент Виділити Поле повинен бути виділеним) та перемістіть поля за допомогою миші.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Click the place where you want the field to be, then hold the left mouse button down and drag the mouse to the place you want the opposite field corner to be.
Натисніть на місці, де ви хочете розташувати поле, потім, тримаючи ліву кнопку, наведіть курсор на те місце, де ви хочете розмістити протилежний кут поля.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To select several pages, hold down the CTRL key and click each of the desired pages in turn.
Щоб вибрати кілька сторінок, утримуйте клавішу CTRL і натисніть сторінки, які слід вибрати.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
To follow a hyperlink, hold down the CTRL button and click the hyperlink.
Щоб перейти за гіперпосиланням, натисніть його, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Select the , , or tool and, while holding down the CTRL button, click the desired areas.
Виберіть інструмент або та, утримуючи натиснутою клавішу CTRL, натисніть потрібні зони.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Select this tool and click the necessary field, or drag the mouse across the fields you want to select with left mouse button held down.
Виділіть цей інструмент та натисніть на необхідне поле, або проведіть мишею навколо всіх полів, які ви хочете виділити, тримаючи ліву кнопку натисненою.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY

Добавить в мой словарь

Не найдено

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

moisture-holding capacity
максимальна вологоємкість

Формы слова

hold

verb
Basic forms
Pastheld
Imperativehold
Present Participle (Participle I)holding
Past Participle (Participle II)held
Present Indefinite, Active Voice
I holdwe hold
you holdyou hold
he/she/it holdsthey hold
Present Continuous, Active Voice
I am holdingwe are holding
you are holdingyou are holding
he/she/it is holdingthey are holding
Present Perfect, Active Voice
I have heldwe have held
you have heldyou have held
he/she/it has heldthey have held
Present Perfect Continuous, Active Voice
I have been holdingwe have been holding
you have been holdingyou have been holding
he/she/it has been holdingthey have been holding
Past Indefinite, Active Voice
I heldwe held
you heldyou held
he/she/it heldthey held
Past Continuous, Active Voice
I was holdingwe were holding
you were holdingyou were holding
he/she/it was holdingthey were holding
Past Perfect, Active Voice
I had heldwe had held
you had heldyou had held
he/she/it had heldthey had held
Past Perfect Continuous, Active Voice
I had been holdingwe had been holding
you had been holdingyou had been holding
he/she/it had been holdingthey had been holding
Future Indefinite, Active Voice
I shall/will holdwe shall/will hold
you will holdyou will hold
he/she/it will holdthey will hold
Future Continuous, Active Voice
I shall/will be holdingwe shall/will be holding
you will be holdingyou will be holding
he/she/it will be holdingthey will be holding
Future Perfect, Active Voice
I shall/will have heldwe shall/will have held
you will have heldyou will have held
he/she/it will have heldthey will have held
Future Perfect Continuous, Active Voice
I shall/will have been holdingwe shall/will have been holding
you will have been holdingyou will have been holding
he/she/it will have been holdingthey will have been holding
Future in the Past Indefinite, Active Voice
I should/would holdwe should/would hold
you would holdyou would hold
he/she/it would holdthey would hold
Future in the Past Continuous, Active Voice
I should/would be holdingwe should/would be holding
you would be holdingyou would be holding
he/she/it would be holdingthey would be holding
Future in the Past Perfect, Active Voice
I should/would have heldwe should/would have held
you would have heldyou would have held
he/she/it would have heldthey would have held
Future in the Past Perfect Continuous, Active Voice
I should/would have been holdingwe should/would have been holding
you would have been holdingyou would have been holding
he/she/it would have been holdingthey would have been holding
Present Indefinite, Passive Voice
I am heldwe are held
you are heldyou are held
he/she/it is heldthey are held
Present Continuous, Passive Voice
I am being heldwe are being held
you are being heldyou are being held
he/she/it is being heldthey are being held
Present Perfect, Passive Voice
I have been heldwe have been held
you have been heldyou have been held
he/she/it has been heldthey have been held
Past Indefinite, Passive Voice
I was heldwe were held
you were heldyou were held
he/she/it was heldthey were held
Past Continuous, Passive Voice
I was being heldwe were being held
you were being heldyou were being held
he/she/it was being heldthey were being held
Past Perfect, Passive Voice
I had been heldwe had been held
you had been heldyou had been held
he/she/it had been heldthey had been held
Future Indefinite, Passive Voice
I shall/will be heldwe shall/will be held
you will be heldyou will be held
he/she/it will be heldthey will be held
Future Perfect, Passive Voice
I shall/will have been heldwe shall/will have been held
you will have been heldyou will have been held
he/she/it will have been heldthey will have been held

hold

noun
SingularPlural
Common caseholdholds
Possessive casehold'sholds'