about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

in

 1. [in]

  prep

  1. у просторовому значенні вказує на знаходження в межах або всередині чого-небудь в, у, на; знаходження в якому-небудь місці в, у, на; напрямок або рух усередину в, у

  2. у часовому значенні вказує на момент або період часу, частину доби, пору року, рік, століття в, у, протягом, за, через; разом з ім. передається відповідними прислівниками

  3. указує на атмосферні зовнішні умови в, у, на, при

  4. указує на обставини, умови в, у, при, за

  5. указує на фізичний або душевний стан кого-небудь, стан предмета в, у

  6. указує на зовнішній вигляд, одяг в, у

  7. указує на причину або ціль в, у, від, на

  8. указує на спосіб дії, стиль в, у

  9. указує на характер розташування осіб, предметів по, за

  10. указує на сферу прояву ознаки або область дії в, у, на, з, по

  11. указує на участь у чому-небудь в, у

  12. указує на місце роботи, приналежність до певної групи осіб в, у

  13. указує на спосіб вираження, засіб, матеріал

  14. указує на кількісне співвідношення е поділ на, в, з

  15. указує на ступінь або обсяг в, у

  16. вживається при указування граматичної форми слова в, у

  17. у сполученнях

 2. [in]

  n

  1. pl (the ins) політична партія, яка перебуває при владі; pl той, хто знаходиться при владі; впливова особа; вплив, влада; зв'язки

  2. pl команда, яка відбиває м'яч (крикет, бейсбол)

 3. [in]

  a

  1. розташований усередині, внутрішній

  2. спрямований, звернений усередину

  3. який знаходиться при владі; правлячий

  4. призначений для вузького кола, для посвячених

  5. модний, популярний; який реагує, відгукується на все нове

  6. спорт. який подає

 4. [in]

  adv

  1. усередині; вдома; у себе (на роботі, у своєму кабінеті); усередину, туди

  2. амер. вказує на тривалість процесу

  3. у сполученнях

 5. [in]

  v; діал.

  1. збирати, забирати

  2. оточувати, огороджувати

Примеры из текстов

In the window that opens enter the target text and click the Save button.
У вікні, що з’явилося, введіть текст перекладу і натисніть кнопку Зберегти.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
In order to move to the next (previous) field:
Для того, щоб перейти до наступного (попереднього) поля:
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
In the New Language or Group dialog box, select Create a new language based on an existing one and from the drop-down list below, select the desired language.
У діалоговому вікні Нова мова або група мов виберіть параметр Створити нову мову на основі наявної та в розкривному списку нижче виберіть потрібну мову.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In restricted mode, some of the features will be unavailable.
У режимі обмеженої функціональності деякі функції будуть недоступними.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the Custom Setup dialog box, select the desired languages.
У діалоговому вікні Вибіркова інсталяція виберіть мови, які потрібно інсталювати.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the User Pattern dialog box, select the desired character and click the Properties button.
У діалоговому вікні Шаблон користувача виберіть символ, який слід відредагувати, і натисніть кнопку Параметри.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the Style Editor dialog box, select the desired style from the list of available styles and make any necessary changes.
У діалоговому вікні Редактор стилів виберіть потрібний стиль зі списку наявних стилів і внесіть потрібні зміни.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the QuickTasks dialog box, select Convert PDF/Images to Microsoft Word.
У діалоговому вікні Основні сценарії виберіть команду Перетворити PDF-файл або зображення на документ Microsoft Word.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the Edit Image dialog box, use the image editing tools to:
У діалоговому вікні Редагувати зображення скористайтеся засобами редагування зображення, щоб виконати такі дії:
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the entry of an online dictionary right-click the dictionary name.
У статті онлайн-словника клацніть правою кнопкою миші на назву словника.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
In the style editor, you can create a named group that outlines a set of formatting parameters.
У редакторі стилів можна вказати набір параметрів форматування для тексту, згрупованих під одним іменем.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In this case the application can be run on a single workstation at any one time, not on two workstations simultaneously.
При цьому дозволяється одночасно використовувати програму лише на одному комп'ютері, але не на обох комп'ютерах одночасно.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
In the Text window, you can do the following:
У вікні Текст можна виконувати такі дії:
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the list of installed programs, select ABBYY FineReader 9.0 and then click Change.
Зі списку інстальованих програм виберіть ABBYY FineReader 9.0 і натисніть кнопку Змінити.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the Open Document dialog box, select the desired document.
У діалоговому вікні Відкрити документ виберіть документ, який слід відкрити.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Добавить в мой словарь

Не найдено

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

in advance
заздалегідь
in advance
наперед
in advance
завчасно
in advance
авансом
rise up in defiance
підійматися на акцію протесту
in statu nascendi
в момент утворення (лат.)
in turn
по черзі
be a feather in one's cap
бути предметом гордості
have one's head in the clouds
витати в небесах
in one's prime
у розквіті
in charge
на чолі
be in a good mood
бути в доброму настрої
in time
з часом
in accordance with
на підставі
compete in
брати участь

Формы слова

in

noun
SingularPlural
Common caseinins
Possessive casein'sins'

in

noun
SingularPlural
Common caseinin, ins
Possessive casein'sins', *in's