about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

get

 1. [get]

  n

  1. приплід, потомство (у тварин)

  2. діал. заробіток; прибуток

 2. [get]

  v

  1. діставати; добувати, здобувати; діставати е приносити; домагатися, одержувати, отримувати; заробляти, одержувати; одержувати, отримувати (листа, звістку); купувати, придбати

  2. піймати, схопити; помститися, відплатити; захоплювати, хвилювати; дратувати

  3. розуміти, осягати; уловлювати, помічати, спостерігати

  4. доводити до усвідомлення; проймати, пробирати

  5. спантеличити, загнати в глухий кут

  6. попасти, потрапити

  1. заразити; підхопити (нежить, грип)

  2. створюватися (про враження)

  3. отримувати (по заслузі); підлягати (покаранню)

  4. обчислювати; отримувати (в результаті розрахунку); встановлювати (суму); знаходити (відповідь)

  5. зв'язуватися, встановлювати контакт, зв'язок (по радіо, телефону; тж. get through, get to); піймати (по радіо)

  6. вивчати (роль, вірш)

  7. готувати (їжу)

  8. з'їдати (сніданок, обід)

  9. тільки в теп. ч. бути (в наявності), зустрічатися

  10. народити (про тварин)

  1. to get to a place потрапляти, прибувати куди-небудь; добиратися до якого-небудь місця; досягати якого-небудь пункту

  2. to get smb; smth to a place проводжати куди-небудь; доставляти куди-небудь; перевозити, переносити кого-небудь, що-небудь куди-небудь

  3. to get into a place входити куди-небудь; влазити куди-небудь; попадати, потрапляти, проникати куди-небудь; to get out of a place виходити звідки-небудь; вилазити, вибиратися звідки-небудь; to get out of a state, a condition вийти з якого-небудь стану, положення; уникнути чого-небудь

  4. to get smb; smth into a place вводити кого-небудь куди-небудь; проводити кого-небудь куди-небудь; протаскувати, протягувати що-небудь куди-небудь; вводити, вкладати, всовувати, вставляти, втискувати, затягувати що-небудь куди-небудь; to get smb; smth out of place виводити кого-небудь звідки-небудь; виймати, діставати що-небудь з чого-небудь

  5. to get smth out of /from / smb вивідувати, випитувати, вивуджувати що-небудь у кого-небудь

  6. to get out of smth /doing smth / позбуватися чого-небудь /якої-небудь справи/; уникати чого-небудь, ухилятися від чого-небудь

  7. to get to do /doing / smth починати робити що-небудь

  8. to get smb to do smth змушувати, переконувати, умовляти кого-небудь робити що-небудь; to get smth to do [doing]smth

  9. to get smth done зробити що-небудь (про дію, яка чиниться ким-небудь за бажанням або вказівкою мовця)

  10. to get into smth (серйозно) вивчати (що-небудь); опанувати (чим-небудь); звикнути (до чого-небудь), навчитися (чому-небудь)

  11. to get into a state, a condition потрапляти в яке-л становище, положення

  12. to get smth; smb into a state приводити що-небудь, кого-небудь у який-небудь стан

  13. to get into clothes, etc. надягати, взувати що-небудь

  14. to get over smth переходити, перелазити через що-небудь; переправлятися через що-небудь; перебороти, подолати (труднощі, перешкоди); поправитися, одужати; отямитися, оговтатися; переносити; звикатися з думкою; покрити, пройти (відстань)

  15. to get over smb = to get round smb; забути кого-небудь, перестати страждати за ким-небудь

  16. to get across smth = to get over smth

  17. to get through smth проходити; пробиратися через, крізь що-небудь; скінчити, закінчити; виживати, витримувати

  18. to get at smb добиратися до кого-небудь; нападати на кого-небудь, добиратися до кого-небудь; підкупити кого-небудь

  19. to get at smth добиратися до чого-небудь; осягнути, зрозуміти що-небудь; з'ясувати що-небудь; дати зрозуміти; братися за що-небудь; приступати до чого-небудь, розпочинати що-небудь

  20. to get to smb зв'язатися з ким-небудь

  21. to have got мати

  22. як дієслово-зв'язка в складеному іменному присудку ставати

  23. у поєднанні з подальшим іменником виражає дію, яка відповідає значенню іменника

   • get out! — геть звідси!

Примеры из текстов

get a translation of any amount of text in any subject area;
одержати переклад тексту будь-якого обсягу за будь-якою тематикою;
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Benefits, the registered users get.
Переваги, які отримують зареєстровані користувачі
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
New interactive tips streamline user learning and help you get results faster.
Нові інтерактивні підказки допоможуть швидко створити документ, який можна редагувати та який містить розпізнаний текст.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
To get an access to the online dictionary, the file with the .lod extension is used (online dictionary descriptive file).
Для доступу до системного онлайн-словника використовується файл з розширенням .lod (файл опису онлайн-словника).
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
This chapter will teach you to use ABBYY FineReader 9.0 to get an editable electronic version of your paper or PDF documents.
У цьому розділі наведені вказівки щодо використання програми ABBYY FineReader 9.0 для отримання електронної версії паперових документів або PDF-документів для редагування.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
For your online dictionaries to be always used in translation, choose Tools > Options > Online Translation and check the option Always get translations from online dictionaries.always
Щоб ваші онлайн-словники завжди використовувались при перекладі, оберіть в меню Сервіс > Налаштування програми > Онлайн-переклад і відзначте опцію Одержувати статті з онлайн-словників завжди при перекладі.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Consider the following elements to ascertain whether you will get the scanning results you desire:
У цьому розділі перелічені певні особливості документа, які слід ураховувати перед початком його сканування.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can get some information automatically by clicking the System Info button in the About ABBYY FormFiller dialog (menu Help).
Ви можете отримати деяку інформацію автоматично, натиснувши на кнопку Системна інформація у діалоговому вікні Про програму ABBYY FormFiller (меню Допомога).
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
You can also get a Microsoft Word document by setting up and running each processing step manually. See Using ABBYY FineReader 9.0 Step-by-Step for details.
Можна створити документ Microsoft Word, настроївши та запустивши кожний крок вручну. Докладні відомості див. у розділі ABBYY FineReader 9.0. Крок за кроком.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can get a translation of your word or phrase on the go without taking your eyes off the text document or website.
Ви можете одержати переклад слова або словосполучення «на льоту», не відриваючись від роботи з текстовим документом або інтернет-сторінкою.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
When you register ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition, you get ABBYY Screenshot Reader for free.
Після реєстрації ABBYY FineReader 9.0 Ви безкоштовно отримуєте програму ABBYY Screenshot Reader.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You get the following benefits by registering:
Реєструючи, ви отримуєте такі переваги:
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
After that you will get as many forms as there are records in your CSV file.
Після цього як ви отримаєте стільки форм, скільки записано у вашому CSV файлі.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
The instructions below will help you get to grips with ABBYY Lingvo Tutor.
Приведена нижче інструкція допоможе вам легко і швидко освоїти роботу з програмою ABBYY Lingvo Tutor.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You can view the discount you will get for buying a certain number of licences in the price list available at www.lingvo.ru.
Довідатися, яку саме знижку ви одержите при покупці тієї чи іншої кількості ліцензій, можна з прайс-листа, який доступний на сайті www.Lingvo.ua.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY

Добавить в мой словарь

get1/42
getСущ. среднего родаприплід; потомство

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

get ill
хворий
get side-tracked
відволікатись
to get to know
познайомитися
get stuck
застрягати (авто в болоті (буксувати))
get the sack
Бути звільненим
get rid of
позбавитися

Формы слова

get

verb
Basic forms
Pastgot
Imperativeget
Present Participle (Participle I)getting
Past Participle (Participle II)got, *gotten
Present Indefinite, Active Voice
I getwe get
you getyou get
he/she/it getsthey get
Present Continuous, Active Voice
I am gettingwe are getting
you are gettingyou are getting
he/she/it is gettingthey are getting
Present Perfect, Active Voice
I have got, *gottenwe have got, *gotten
you have got, *gottenyou have got, *gotten
he/she/it has got, *gottenthey have got, *gotten
Present Perfect Continuous, Active Voice
I have been gettingwe have been getting
you have been gettingyou have been getting
he/she/it has been gettingthey have been getting
Past Indefinite, Active Voice
I gotwe got
you gotyou got
he/she/it gotthey got
Past Continuous, Active Voice
I was gettingwe were getting
you were gettingyou were getting
he/she/it was gettingthey were getting
Past Perfect, Active Voice
I had got, *gottenwe had got, *gotten
you had got, *gottenyou had got, *gotten
he/she/it had got, *gottenthey had got, *gotten
Past Perfect Continuous, Active Voice
I had been gettingwe had been getting
you had been gettingyou had been getting
he/she/it had been gettingthey had been getting
Future Indefinite, Active Voice
I shall/will getwe shall/will get
you will getyou will get
he/she/it will getthey will get
Future Continuous, Active Voice
I shall/will be gettingwe shall/will be getting
you will be gettingyou will be getting
he/she/it will be gettingthey will be getting
Future Perfect, Active Voice
I shall/will have got, *gottenwe shall/will have got, *gotten
you will have got, *gottenyou will have got, *gotten
he/she/it will have got, *gottenthey will have got, *gotten
Future Perfect Continuous, Active Voice
I shall/will have been gettingwe shall/will have been getting
you will have been gettingyou will have been getting
he/she/it will have been gettingthey will have been getting
Future in the Past Indefinite, Active Voice
I should/would getwe should/would get
you would getyou would get
he/she/it would getthey would get
Future in the Past Continuous, Active Voice
I should/would be gettingwe should/would be getting
you would be gettingyou would be getting
he/she/it would be gettingthey would be getting
Future in the Past Perfect, Active Voice
I should/would have got, *gottenwe should/would have got, *gotten
you would have got, *gottenyou would have got, *gotten
he/she/it would have got, *gottenthey would have got, *gotten
Future in the Past Perfect Continuous, Active Voice
I should/would have been gettingwe should/would have been getting
you would have been gettingyou would have been getting
he/she/it would have been gettingthey would have been getting
Present Indefinite, Passive Voice
I am got, *gottenwe are got, *gotten
you are got, *gottenyou are got, *gotten
he/she/it is got, *gottenthey are got, *gotten
Present Continuous, Passive Voice
I am being got, *gottenwe are being got, *gotten
you are being got, *gottenyou are being got, *gotten
he/she/it is being got, *gottenthey are being got, *gotten
Present Perfect, Passive Voice
I have been got, *gottenwe have been got, *gotten
you have been got, *gottenyou have been got, *gotten
he/she/it has been got, *gottenthey have been got, *gotten
Past Indefinite, Passive Voice
I was got, *gottenwe were got, *gotten
you were got, *gottenyou were got, *gotten
he/she/it was got, *gottenthey were got, *gotten
Past Continuous, Passive Voice
I was being got, *gottenwe were being got, *gotten
you were being got, *gottenyou were being got, *gotten
he/she/it was being got, *gottenthey were being got, *gotten
Past Perfect, Passive Voice
I had been got, *gottenwe had been got, *gotten
you had been got, *gottenyou had been got, *gotten
he/she/it had been got, *gottenthey had been got, *gotten
Future Indefinite, Passive Voice
I shall/will be got, *gottenwe shall/will be got, *gotten
you will be got, *gottenyou will be got, *gotten
he/she/it will be got, *gottenthey will be got, *gotten
Future Perfect, Passive Voice
I shall/will have been got, *gottenwe shall/will have been got, *gotten
you will have been got, *gottenyou will have been got, *gotten
he/she/it will have been got, *gottenthey will have been got, *gotten

get

noun
SingularPlural
Common casegetgets
Possessive caseget'sgets'