about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

of

 1. [ɔv; əv]

  prep

  1. вказує наналежність, приналежність- передається род. відмінком; володіння чим-небудь- передається род. відмінком; авторство- передається род. відмінком; належність до якої-небудь організації або участь у роботі якого-небудь органу- передається род. відмінком; родинні, дружні, ділові та ін. зв'язки в звороті, що включає іменник у присвійному відмінку або присвійний займенник в абсолютній формі

  2. указує наскладову частину чого-небудь- передається род. відмінком; співвідношення частини е цілого з; передається род. відмінком; певну кількість чого-небудь- передається род. відмінком

  3. указує на виділення особи або предмета з групи осіб або предметів з

  4. указує наякість, властивість або особливість- передається род. відмінком; у сполученні з іменником передається прикметником

  5. указує на сферу поширення якості або ознаки- разом з наступним іменником часто перекладається складним прикметником

  6. вказує напоходження або джерело з; передається род. відмінком; віднесення до якого-небудь часу або періоду- передається род. відмінком

  7. указує на причину, підставу від, за, з, через, по

  8. указує на напрямок, відстань або віддаленість від якого-небудь пункту від, до

  9. указує нахвилини (при визначенні часу по годиннику) без; передається род. відмінком

  10. час здійснення повторної дії по; разом з іменником передається прислівником

  11. уживаєтьсяу зворотах, де в ролі образного епітета виступає те, що визначається

  12. з ослабленим значенням уживається в означальних зворотах до іменників- передається род. відмінком; разом з іменником передається прикметником

  13. указує наоб'єкт дії- передається род. відмінком

  14. указує натему розмови, предмет спогадів про, відносно; предмет підозри, побоювань, страху; передається непрямими відмінками

  15. указує назвільнення або порятунок від чого-небудь від; позбавлення, вилучення чого-небудь від; передається род. відмінком; особу, у якої що-небудь беруть, просять, вимагають в, у; передається род. відмінком

  16. іст. указує на мету з; по

  17. у сполученнях

 2. [ə(v)]

  v, діал.; див. have III

Добавить в мой словарь

Не найдено

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!