about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

and

 1. [ænd]

  n

  знак &

 2. [ænd; ənd,ən,nd]

  cj I

  1. з'єднує однорідні члени речення е цілі речення, e, з

  2. з назв перев. предметів харчування е побуту утворює сполучення, часто вживані з дієсловом в одн. e з невизначеним артиклем з; амер. прост. в усічених словосполученнях з

  3. утворює багатозначні числа; приєднує дріб до цілого числа, з

  4. розм. приєднує інфінітив до дієслів go, come, try, деяких інших, вказує на мету, намір для того щоб,; після дієслова go вносить у висловлювання елемент несподіванки; приєднує прикметники nice, good до інших прикметників, надає їм підсилювального значення

  5. з'єднуючи два однакових слова, підкреслює розходження в якості, властивостях; значення множинності або тривалості процесу

  6. у сполученнях

  7. приєднує слово або речення, що додає що-небудь логічно безпосередньо не пов'язане з висловленою думкою додаткове повідомлення e; до того ж, при цьому; повідомлення, що має значення результату, наслідку а; після дієслів у наказовому способі вводить речення, що виражає неминучий наслідок e уживається при протиставленні а

  8. на початку питального речення виражає подив, невже; позначає перехід до нової думки а

Examples from texts

Save the activation file on the original workstation and click Next > in the Activation Wizard window.
Скопіюйте активаційний файл на вихідний комп'ютер і натисніть кнопку Next > у вікні «Майстра активації».
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
All ABBYY Lingvo x3 dictionaries belong to either of the two groups: locally installed and online dictionaries, depending on the location of the dictionary file.
Усі словники в ABBYY Lingvo x3 поділяються на дві групи: локальні та онлайн-словники, в залежності від місця розташування файлу словника.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Select the desired Tutor dictionary in the list and click Select.
Виділите в списку назва навчального словника і натисніть кнопку Вибрати.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The image of the page will be displayed in the Image window and the recognized text will be displayed in the Text window.
Зображення сторінки відобразиться у вікні Зображення, а розпізнаний текст відобразиться у вікні Текст.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Search examples and tips
Приклади і поради з пошуку
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
In the window that opens enter the target text and click the Save button.
У вікні, що з’явилося, введіть текст перекладу і натисніть кнопку Зберегти.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Disable automatic analysis and OCR.
Вимкнення автоматичного аналізу та розпізнавання.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Produces a document that preserves the original format and text flow but allows easy editing.
Створення документа, який виглядає майже так само, як оригінал. Кінцевий документ можна редагувати.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
6, 8 - Image and Text window toolbars
6, 8 - панелі інструментів вікон Зображення та Текст
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Choose Via the Internet as the activation method and click Next > .
Оберіть спосіб активації Через інтернет і натисніть кнопку Next > .
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The foregoing limitations and exclusions apply to the extent permitted by applicable law in your jurisdiction.
Перелічені вище обмеження та винятки діють у тій мірі, до якої це дозволено застосовним законодавством.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Working with ABBYY FineReader Documents Provides information on how to open, delete, and close an ABBYY FineReader document, how to add images to a document, and how to save a document or document options.
Робота з документами ABBYY FineReader Відомості про відкриття, видалення та закриття документа ABBYY FineReader, про додавання зображень до документа та збереження документа або параметрів документа.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Make sure the dictionary file is located in the right folder and that you have read access.
Перевірте, що файл словника знаходиться за потрібним шляхом і у вас є до нього доступ на читання.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
A common name for two closely related languages – Plain Mari and Mountain Mari.
Спільна назва двох близьких мов – луговомарійської і гірськомарійської.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Image resolution shows the fineness of detail that can be distinguished in an image and is measured in dots per inch (dpi).
Роздільна здатність відображає ступінь деталізації зображення та вимірюється в точках на дюйм (dpi).
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Add to my dictionary

and1/9
ændNeuter nounзнак &

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!

Collocations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії
gold and foreign exchange reserves
золотовалютні резерви
through thick and thin
і в радості, і в горі
lost and found
бюро знахідок
to be part and parcel
бути невід'ємною частиною
Inspector of Military and Registration Board/Department
інспектор військово-облікового столу
be bright and happy
чудово себе почувати
It is the knot universally used in sewing thread and twine, and riggers put it in the ends of spun-yarn seizings.
Цей вузол скрізь використовується у шитті нитками і мотузками, та складанні(парашутів), накладається його при закінченні намотування пряжі для остаточної фіксації.
tied in rope at sea, as the Figure-Eight Knot is both stronger and easier to untie
але крім цієї єдиної мети зрідка зав’язується на канатах в морі, а у вигляді вісімки вузол одночасно є міцним і не потребує значних зусиль при розв’язуванні.
Ashore the Overhand Knot is frequently employed to prevent raveling and unraveling
На березі простий вузол розповсюджений у запобіганні заплутування і розмотування
Its chief merit is its compactness. It is the smallest of all knots, and expends the least material
Це найменший з усіх вузлів і найменший за витратою матеріалу
Its chief merit is its compactness. It is the smallest of all knots, and expends the least material
Його головною перевагою є компактність. Це найменший з усіх вузлів і найменший за витратою матеріалу
The name Thumb Knot is applied particularly when the knot is tied by one hand, as it commonly is in sewing thread and twine
Назва «вузол великого пальця» особливо вживається коли зав’язується однією рукою зазвичай при шитті ниткою та тканні.
bits and pieces
залишки
The standing part of the thread is then pulled, and the knot is formed under the nail of the second finger.
В такому положенні вузол формується під нігтем другого пальця