about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

as

 1. [æz; əz,z]

  rel; pron

  1. вводить підрядні означальні речення або звороти з such, the same або so y головному речення який, котрий, як, що

  2. вводить підрядні означальні речення, що відносяться до всього головного речення що, це

 2. [æz; əz,z]

  adv

  1. як (наприклад)

  2. як, однаково

  3. у сполученнях

 3. [æz; əz,z]

  cj

  1. у підрядних реченнях, обставинних зворотах часу (часто just as) коли; у той час як, в міру того як

  2. у підрядних реченнях причини тому що, оскільки, раз; способу дії як

  3. вводить обставинні звороти порівняння як; подібно тому як

  4. вводить предикатив е ін. члени речення зі значенням як; передається орудн. відмінком

  5. вводить інфінітив результату е мети (у сполученні з so) щоб; що

  6. викор. у вступних словах, реченнях як

  7. у сполученнях

Examples from texts

When scanning facing pages of a book, both pages will appear as a single image.
Під час сканування розвороту книги на одному зображенні відображаються обидві сторінки.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Choose Via the Internet as the activation method and click Next > .
Оберіть спосіб активації Через інтернет і натисніть кнопку Next > .
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You may not copy the Adobe Software incorporated into the SOFTWARE, except as provided in this EULA.
Ви не маєте права копіювати ПЗ Adobe, що входить до складу цього ПЗ, крім випадків, указаних у цій Ліцензійній угоді.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
For example, the date June the 5th 2001 will look as follows in the d.M.y format - 5.6.1.
Наприклад, дата 5-е червня 2001 року виглядатиме так у форматі д.М.р - 5.6.1.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
It may also be captioned as "Finish", depending on the scanner manufacturer.
Це може також називатися "Закінчити", в залежності від виробника сканера.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
- Name files as source images to save each page into a separate file with the same name as that of the original image
- Залишати імена оригіналів, щоб зберігати кожну сторінку в окремому файлі з тим же ім’ям, що й у вихідного зображення.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If the SOFTWARE is labeled as an upgrade, You must be properly licensed to use a product identified by ABBYY as being eligible for the upgrade in order to use the SOFTWARE.
Якщо ПЗ позначено як "оновлення" ("Upgrade"), для його використання потрібна чинна ліцензія, яка визначена Компанією ABBYY як така, що підлягає оновленню.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Recognized texts can be saved to a file, sent to another application without saving them to disk, copied to the Clipboard, or sent by e-mail as attachments in any of the supported saving formats.
Розпізнаний текст можна зберегти у файлі, передати до іншої програми без збереження на диску, скопіювати до буфера обміну або надіслати електронною поштою як вкладення у будь-якому з підтримуваних форматів збереження.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The SOFTWARE labelled as an upgrade replaces and/or supplements the product that formed the basis for your eligibility for the upgrade.
ПЗ, позначене як оновлення, заміняє собою чи доповнює програму, що є підставою Вашого права на оновлення.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
For example, an image of a small circle will be recognized as the letter O if there are letters around it and as the number 0 if there are digits around it.
Наприклад, зображення маленького кола буде розпізнано як літеру О, якщо поруч стоять літери, і як цифру 0, якщо поруч — цифри.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Make it possible for any person not entitled to use the SOFTWARE and working in the same multi-user system as You to use the SOFTWARE.
Створювати умови для використання ПЗ особами, які не мають прав на використання цього ПЗ, зокрема для осіб, які працюють в одній мережі або багатокористувацькій системі разом з Вами.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The LIZARDTECH SOFTWARE is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LIZARDTECH захищено законами про авторське право, міжнародними угодами про авторське право та іншими законами та угодами про інтелектуальну власність.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
ABBYY FineReader allows you to save source images as well as recognized text.
Програма ABBYY FineReader надає змогу зберігати і вихідні зображення, і розпізнаний текст.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
All the terms stated below apply both to the SOFTWARE as a whole and to all of its separate components.
Всі умови, обумовлені далі, стосуються як ПЗ загалом, так і всіх його компонентів зокрема.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Any redistribution of the SOFTWARE, except as described in article 2.4, is strictly prohibited.
Розповсюдження ПЗ будь-якими способами, окрім способів, описаних у п. 2.4, заборонене.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY

Add to my dictionary

as1/13
æz; əz,zPronounsuch; the same який; котрий; як; що

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!

Collocations

as...as
такий як
tied in rope at sea, as the Figure-Eight Knot is both stronger and easier to untie
але крім цієї єдиної мети зрідка зав’язується на канатах в морі, а у вигляді вісімки вузол одночасно є міцним і не потребує значних зусиль при розв’язуванні.
The name Thumb Knot is applied particularly when the knot is tied by one hand, as it commonly is in sewing thread and twine
Назва «вузол великого пальця» особливо вживається коли зав’язується однією рукою зазвичай при шитті ниткою та тканні.
as a general rule
як правило
as soon as
як тільки
Then add as many turns as desired by wrapping the loop around the end, as here illustrated.
А тоді за бажанням додати стільки обертів навколо, як тут зображено
as a first resort
насамперед
as a first resort
першим чином
as brave as a lion
хоробрий як лев
as stubborn as a donkey
упертий як осел
as cunning as a fox
хитрий як лисиця
as proud as a peacock
гордий як павич
as sick as a dog
відчувати сильну тошноту
as sick as a dog
погано себе почувати
refer to as
ставитись як до; звертатись як до; вважати, називати