about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

her

 1. [hɜ:,hə]

  a

  належний їй

 2. [hɜ:; ɜ:,hə,ə]

  pers pron

  1. непрям. відм. від she 1, 2

  2. (замість she) вона

  3. звор. займ.; іст.; поет.-ся, -сь, себе, собі, собою (про жінку)

  4. діал. він, йому, його

 3. її, що належить їй; свій

Examples from texts

These characters are difficult to separate because they are "glued" during printing.
Ці символи важко розділити, оскільки вони об’єднуються під час друку.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You may preview the form before printing it out:
Ви можете переглянути форму перед її друком:
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To translate a word in the entry window, double-click it.
Щоб перекласти слово з картки, двічі клацніть по ньому мишею.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
When you add user dictionaries of older ABBYY Lingvo versions, they will be converted automatically to work with ABBYY Lingvo x3.
Під час підключення словників користувача попередніх версій ABBYY Lingvo вони будуть автоматично сконвертовані для роботи з ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
To display them on the bookshelf, reverse the translation direction by pressing Ctrl+I.
Щоб побачити їх на полиці, змініть напрямок перекладу на зворотній, натиснувши Ctrl+I.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You may not perform or make it possible for other persons to perform any activities included in the list below.
Ви зобов’язуєтеся не виконувати самостійно і не дозволяти третім особам виконувати такі дії.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
This option saves the background and pictures of the original document and places the recognized text over them.
Цей параметр дає змогу зберегти фон та зображення вихідного документа та розташувати на них розпізнаний текст.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Dictionaries present on the bookshelf have checkmarks next to them.
Словники, які стоять на полиці, відзначені в переліку галочкою.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You can open the saved forms and edit them in FormFiller.
Ви можете відкрити збережені форми та редагувати їх у FormFiller.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Cut the selected object and placing it in clipboard (form mode)
Вирізати виділений фрагмент та помістити його в буфер обміну (режим форма)
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
For the words from an online dictionary to be displayed in the word list, download the dictionary to install it locally.
Щоб слова з онлайн-словника відображалися в переліку, скачайте його, і він стане локальним.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
A word in broken brackets may be placed in any part of the card but in subentry headword; you aren't obliged to put it in the beginning of a line.
Така конструкція може зустрічатися прямо в тексті картки (але не в заголовку підкартки) і не зобов'язана починатися з нового рядка.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Click the required word or phrase in the dropdown list to copy it into the search field.
Клацніть потрібне слово або словосполучення у випадаючому переліку, і його буде скопійовано в рядок уведення.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Recognized texts can be saved to a file, sent to another application without saving them to disk, copied to the Clipboard, or sent by e-mail as attachments in any of the supported saving formats.
Розпізнаний текст можна зберегти у файлі, передати до іншої програми без збереження на диску, скопіювати до буфера обміну або надіслати електронною поштою як вкладення у будь-якому з підтримуваних форматів збереження.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Each user may add pages to the document and modify them.
Кожен користувач може додавати сторінки до документа та змінювати їх.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Add to my dictionary

her1/5
hɜ:,həAdjectiveналежний їй

User translations

The part of speech is not specified

 1. 1.

  її

  translation added by gallit@ukr.net
  0

Collocations

DIY (do it yourself)
зроби сам
make it
добиратися до
It is the knot universally used in sewing thread and twine, and riggers put it in the ends of spun-yarn seizings.
Цей вузол скрізь використовується у шитті нитками і мотузками, та складанні(парашутів), накладається його при закінченні намотування пряжі для остаточної фіксації.
The name Thumb Knot is applied particularly when the knot is tied by one hand, as it commonly is in sewing thread and twine
Назва «вузол великого пальця» особливо вживається коли зав’язується однією рукою зазвичай при шитті ниткою та тканні.
So tied, it may be either a Single or a Double Overhand Knot
Отже, може бути зав’язаний або одинарним, або подвійним простим вузлом
he was sick and tired of waiting
йому набридло чекати
and for that reason it may be considered more decorative than practical
і з цієї причини його можна вважати більш декоративним ніж практичним
If a very large knot of this description is wanted it may be found easier first to tie in the usual way
Якщо потрібен дуже великий вузол, то можна спочатку зав’язати його простіше.
be it so
нехай так буде
put one's foot in it
влипнути
put one's foot in it
здійснити бестактний вчинок
Its chief merit is its compactness. It is the smallest of all knots, and expends the least material
Це найменший з усіх вузлів і найменший за витратою матеріалу
Its chief merit is its compactness. It is the smallest of all knots, and expends the least material
Його головною перевагою є компактність. Це найменший з усіх вузлів і найменший за витратою матеріалу

Word forms

he

pronoun, 3rd person, personal, unreflexive
Subjective caseObjective case
Masculinehehim
Femininesheher
Neuteritit
Pluralthey, *'eythem, *'em

her

pronoun, feminine, singular, 3rd person
Attributive functionNominal function
herhers