about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

in

 1. [in]

  prep

  1. у просторовому значенні вказує на знаходження в межах або всередині чого-небудь в, у, на; знаходження в якому-небудь місці в, у, на; напрямок або рух усередину в, у

  2. у часовому значенні вказує на момент або період часу, частину доби, пору року, рік, століття в, у, протягом, за, через; разом з ім. передається відповідними прислівниками

  3. указує на атмосферні зовнішні умови в, у, на, при

  4. указує на обставини, умови в, у, при, за

  5. указує на фізичний або душевний стан кого-небудь, стан предмета в, у

  6. указує на зовнішній вигляд, одяг в, у

  7. указує на причину або ціль в, у, від, на

  8. указує на спосіб дії, стиль в, у

  9. указує на характер розташування осіб, предметів по, за

  10. указує на сферу прояву ознаки або область дії в, у, на, з, по

  11. указує на участь у чому-небудь в, у

  12. указує на місце роботи, приналежність до певної групи осіб в, у

  13. указує на спосіб вираження, засіб, матеріал

  14. указує на кількісне співвідношення е поділ на, в, з

  15. указує на ступінь або обсяг в, у

  16. вживається при указування граматичної форми слова в, у

  17. у сполученнях

 2. [in]

  n

  1. pl (the ins) політична партія, яка перебуває при владі; pl той, хто знаходиться при владі; впливова особа; вплив, влада; зв'язки

  2. pl команда, яка відбиває м'яч (крикет, бейсбол)

 3. [in]

  a

  1. розташований усередині, внутрішній

  2. спрямований, звернений усередину

  3. який знаходиться при владі; правлячий

  4. призначений для вузького кола, для посвячених

  5. модний, популярний; який реагує, відгукується на все нове

  6. спорт. який подає

 4. [in]

  adv

  1. усередині; вдома; у себе (на роботі, у своєму кабінеті); усередину, туди

  2. амер. вказує на тривалість процесу

  3. у сполученнях

 5. [in]

  v; діал.

  1. збирати, забирати

  2. оточувати, огороджувати

Examples from texts

ABBYY reserves all rights not expressly granted to you in this EULA.
Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, які не надані явним чином цим Ліцензійним договором.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Save the activation file on the original workstation and click Next > in the Activation Wizard window.
Скопіюйте активаційний файл на вихідний комп'ютер і натисніть кнопку Next > у вікні «Майстра активації».
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Opens the recognized text in an application of your choice.
відкриття розпізнаного тексту у вибраній програмі.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Select the desired Tutor dictionary in the list and click Select.
Виділите в списку назва навчального словника і натисніть кнопку Вибрати.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The image of the page will be displayed in the Image window and the recognized text will be displayed in the Text window.
Зображення сторінки відобразиться у вікні Зображення, а розпізнаний текст відобразиться у вікні Текст.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You may not copy the Adobe Software incorporated into the SOFTWARE, except as provided in this EULA.
Ви не маєте права копіювати ПЗ Adobe, що входить до складу цього ПЗ, крім випадків, указаних у цій Ліцензійній угоді.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
To translate a word in the entry window, double-click it.
Щоб перекласти слово з картки, двічі клацніть по ньому мишею.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The foregoing limitations and exclusions apply to the extent permitted by applicable law in your jurisdiction.
Перелічені вище обмеження та винятки діють у тій мірі, до якої це дозволено застосовним законодавством.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Make sure the dictionary file is located in the right folder and that you have read access.
Перевірте, що файл словника знаходиться за потрібним шляхом і у вас є до нього доступ на читання.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Words printed in bold or italic type in your text or words in superscript/subscript may be retained in the recognized text by selecting the corresponding options under Effects.
Якщо в тексті є слова, надруковані жирним або курсивним шрифтом, підрядковий чи надрядковий текст і потрібно зберегти ці шрифтові ефекти в розпізнаному тексті, виберіть відповідні параметри в розділі Ефекти.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Image resolution shows the fineness of detail that can be distinguished in an image and is measured in dots per inch (dpi).
Роздільна здатність відображає ступінь деталізації зображення та вимірюється в точках на дюйм (dpi).
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The four possibilities are summed up in the table below.
Ці чотири можливості підсумовано в таблиці нижче.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
For example, the date June the 5th 2001 will look as follows in the d.M.y format - 5.6.1.
Наприклад, дата 5-е червня 2001 року виглядатиме так у форматі д.М.р - 5.6.1.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
After you've drawn the form fields and assigned their properties, you can now begin to fill in the form.
Після того, як ви намалювали поля та встановили їх властивості, ви можете почати заповнювати форму.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To be able to use an area template, you must scan all the documents in the set using the same resolution value.
Для використання шаблону зон потрібно сканувати всі документи з набору з однаковим значенням роздільної здатності.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Add to my dictionary

in1/29
inPrepositionв; у; на; в; у; на; в; у

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!

Collocations

in advance
заздалегідь
in advance
наперед
in advance
завчасно
in advance
авансом
rise up in defiance
підійматися на акцію протесту
in statu nascendi
в момент утворення (лат.)
in turn
по черзі
be a feather in one's cap
бути предметом гордості
have one's head in the clouds
витати в небесах
in one's prime
у розквіті
in charge
на чолі
be in a good mood
бути в доброму настрої
in time
з часом
in accordance with
на підставі
compete in
брати участь

Word forms

in

noun
SingularPlural
Common caseinins
Possessive casein'sins'

in

noun
SingularPlural
Common caseinin, ins
Possessive casein'sins', *in's