about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

other

 1. ['epə]

  a

  1. ще (один), додатковий, інший; (any) other business поточні справи, різне (у порядку денному)

  2. інший, не той; колишній, минулий

  3. другий, інший (з двох або трьох)

  4. у сполученні з ім. у мн. інші

  5. ім.; pl ще, інші, решта (щось подібне); інші, не ті (предмети, люди); філос. протилежне

  6. у сполученнях

 2. ['epə]

  adv

  (у сполученні з than) інакше, по-іншому

Examples from texts

You may not perform or make it possible for other persons to perform any activities included in the list below.
Ви зобов’язуєтеся не виконувати самостійно і не дозволяти третім особам виконувати такі дії.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The Enable copying text, pictures, and other content option allows other users to select and copy text, pictures, etc. from your PDF document.
Прапорець Дозволити копіювання тексту, зображень та іншого вмісту дає змогу іншим користувачам виділяти у PDF-документі та копіювати текст, зображення тощо.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You must also specify the font and font size and several other parameters that affect the way the data are displayed.
Вам потрібно також задати шрифт, розмір шрифту та декілька інших параметрів, які визначають як показуються дані.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
The LIZARDTECH SOFTWARE is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LIZARDTECH захищено законами про авторське право, міжнародними угодами про авторське право та іншими законами та угодами про інтелектуальну власність.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can change the number of words in one exercise and adjust other Tutor settings on the Exercise tab of the «Options» dialog box (Tools > Options).
Надалі ви зможете вибрати інша кількість слів в уроці, а також установити інші більш зручні для вас oпції навчання на закладці навчання Навчання діалогу Налаштування програми (меню Сервіс > Опції).
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Running OCR from within other applications
Запуск розпізнавання з інших програм
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Now, if you add any other dictionary B from package P to ABBYY Lingvo, you will not be able to use this dictionary in trial mode.
Тепер, якщо ви додасте до ABBYY Lingvo будь-який інший словник B з пакета P, ви не зможете використовувати цей словник у випробувальному режимі.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The body of the card contain a translation, comments, notes or any other information you may wish to include.
Текст картки може містити переклад, коментарі, примітки і будь-яку іншу інформацію, яку автор словника вважає корисною.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
This information may be used by the ABBYY Group to send you information about new products, price changes, and other special offers for ABBYY registered users, provided you have checked the corresponding option during registration.
ABBYY Group може використовувати ці дані для надсилання відомостей про нові продукти, змінення цін та інші спеціальні пропозиції для зареєстрованих користувачів ABBYY, якщо під час реєстрації вибрано відповідний параметр.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If the SOFTWARE is labeled "Not for Resale" or "NFR," then, notwithstanding other sections of this EULA, You may only use such SOFTWARE for demonstration, verification or testing purposes.
Якщо ПЗ має позначку "Не для перепродажу" ("Not for resale" або "NFR"), тоді, незалежно від інших умов цієї Ліцензійної угоди, дозволяється використання такого ПЗ тільки для демонстрації, перевірки або тестування ПЗ.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
This information is used exclusively to choose correctly the language and contents of the activation report and will not be used for any other purpose.
Ця інформація використовується лише для того, щоб правильно обрати мову та зміст повідомлення про результати активації, і її не буде використано в жодних інших цілях.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
ABBYY FlexiCapture provides a single entry point to automatically convert the stream of various forms and documents (questionnaires, surveys, invoices, contracts and other) to usable electronic data for corporate information systems.
ABBYY FlexiCapture дозволяє створити єдину точку вводу для різноманітних паперових форм і документів (рахунків, анкет, договорів і т.д.) і автоматично перетворити їх на ефективні електронні дані для інформаційних систем підприємства.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
This information will only be used to select the correct language and contents of the reply message to inform you about the results of the activation procedure and will not be used for any other purposes.
Ця інформація використовується тільки для того, щоб правильно вибрати мову та зміст повідомлення про результати активації й не буде використана ні з якою іншою метою.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
B. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, and this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
B. Розповсюджувані копії у вигляді програми, що виконується, повинні містити в документації та/або інших супровідних матеріалах вищенаведене попередження про авторське право, цей перелік умов і нижченаведену відмову від права.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Assume you have added dictionary A from package P to ABBYY Lingvo, but have not added the other dictionaries from package P.
Припустимо, ви додали до ABBYY Lingvo словник A, що входить у пакет P, але інші словники з пакета P не додавали.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY

Add to my dictionary

other1/7
'epəAdjectiveще; додатковий; інший; other business поточні справи; різне

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!

Word forms

other

noun
SingularPlural
Common caseotherothers
Possessive caseother'sothers'

other

pronoun, singular, 3rd person, personal
Common caseother
Possessive caseother's