about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 2 dictionaries

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

set up

phr v

 1. поміщати, ставити, класти

 2. піднімати, ставити

 3. вивішувати (для огляду)

 4. споруджувати, встановлювати, ставити

 5. зводити (на престол)

 6. засновувати

 7. вводити, встановлювати (порядки, звичаї, рекорд)

 8. відкривати, започатковувати (яку-небудь справу)

 9. допомогти (кому-небудь) влаштуватися

 10. висувати, пропонувати

 11. викладати, формулювати

 12. підготовляти; планувати

 13. піднімати (крик, шум)

 14. постачати, забезпечувати

 15. відновлювати (сили, здоров'я)

 16. тренувати, фізично розвивати; загартовувати

 17. викликати, спричиняти, заподіювати

 18. полігр. набирати

 19. видавати себе за кого-небудь; безпідставно вважати себе (ким-небудь)

 20. pass пишатися (чим-небудь), проявляти задоволення

 21. набивати, робити (опудало)

 22. підбурювати

 23. тех. збирати, монтувати; налагоджувати (верстат)

 24. платити за випивку (у барі); пригощати (чим-небудь)

 25. карт. оголошувати (масть)

Law (En-Uk)

set up

засновувати, створювати; відкривати (справу тощо); забезпечувати; призначати

Unlock all free
thematic dictionaries

Examples from texts

How to set up keyboard shortcuts for translation direction
Як налаштувати гарячі клавіші для вибору напрямку перекладу
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
How to set up search in dictionaries and turn auto search on or off
Як налаштувати пошук у словниках, а також включити або виключити автоматичний пошук
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
How to set up full and brief view (pop-up window)
Як налаштувати докладний і стислий переклад (спливаюче вікно)
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The format of a Date field is, by default, the same as the date format set up for the computer you work on (Control Panel>Regional Settings>Date).
Формат поля дати стандартно такий саме, як і формат дати, встановлений на вашому комп'ютері (Контрольна панель>Місцеві установки>Дата).
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
The ABBYY Hot Folder & Scheduling Wizard will guide you through the steps required to set up a hot folder.
Майстер ABBYY Hot Folder & Scheduling надаватиме вказівки щодо дій, які потрібно виконати для налаштування робочої папки.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
To set up a task:
Щоб настроїти завдання:
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Opens the Print dialog to print the form in the way set up on the Print tab (View>Options); you may change the printer settings.
Відкриває діалогове вікно Друкувати, щоб друкувати форму відповідно до параметрів, які було встановлено у закладці Друкувати (Вигляд>Опції), ви можете змінити установки друкування.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Allows you to set up the color you want for the field frames (a color for each field type), uncertain characters, etc. Select the object in the Item list and then the color in the Color list.
Дозволяє вам встановлювати потрібний колір для рамки поля (колір для кожного типу полів), невпевнених символів, та ін. Виділіть об'єкт зі списку Елемент і потім колір зі списку Колір.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
How to set up translation in online dictionaries
Як налаштувати переклад в онлайн-словниках
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
FormFiller communicates with the scanner via TWAIN-interface and uses the TWAIN-source dialog to set up the scanning options.
FormFiller спілкується зі сканерами за допомогою TWAIN-інтерфейсу та використовує діалогове вікно TWAIN-ресурсу для встановлення параметрів сканування.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Use the buttons on the toolbar to set up, copy, delete, and start folder processing tasks.
Тут за допомогою кнопок на панелі інструментів можна налаштовувати, копіювати, видаляти та розпочинати завдання обробки папок.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Use the design mode to create, set up and edit the form fields.
Використовуйте режим проектування для створення, встановлення та редагування полів форми
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Consult your scanner's documentation to ensure it is set up correctly.
Перегляньте документацію сканера та переконайтеся, що він правильно налаштований.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
How to set up word list font and transparency value for inactive window
Як налаштувати шрифт переліку слів і прозорість неактивного вікна
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
In order to set up your own date format, select the Custom format value in the Type field and then enter the user format as set forth below in the Format field:
Для того, щоб встановити ваш власний формат дати, виберіть значення Формат користувача у полі Тип та введіть ваш формат так, як викладено нижче у полі Формат:
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY

Add to my dictionary

set up1/26
поміщати; ставити; класти

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!