about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

so

 1. [səʊ]

  adv

  1. указує на спосіб здійснення дії (саме) так, таким, подібним чином

  2. указує на ступінь якості або на кількість так, настільки, до такої міри; стільки, так багато; інтенсивність дії так (сильно); емфатичне виділення якості такий

  3. на початку речення вказує на підтвердження попереднього висловлення дійсно, так, справді, насправді, саме; так (це), є; поширення попереднього висловлення на іншу особу або предмет теж, також; висновок зі сказаного раніше отже, виходить, так; продовження розповіді ну; іст. послідовність дії (в еліптичних реченнях) потім; іст. перед прямою мовою або після неї (в еліптичних реченнях) так

  4. указує на відповідність тому, що було сказано так, у такому випадку

  5. у сполученнях

 2. [səʊ]

  pron

  1. уживається замість попереднього речення це так, так

  2. уживається замість попереднього прикметника такий

  3. уживається замість попереднього власного імені (після дієслів call, name) так

  4. більш менш; приблизно

 3. [səʊ]

  cj

  1. вводить речення, що вказують на висновок з попереднього висловлення (часто and so) так що, тому; отже

  2. вводить підрядні речення мети (для того) щоб, (з тим) щоб; підрядні речення результату так що, тому [див. so that]

  3. у сполученнях

 4. [səʊ]

  int так!, добре!; досить!, ну! (виражає подив, схвалення, несхвалення, торжество, сумнів)

Examples from texts

To do so, click the Entry history link in the History window.
Для цього клацніть посилання Історія карток у вікні «Історія».
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Start an exercise so that you can learn the words from the selected Tutor dictionary.
Дозволяє приступити до завчанню слів обраного навчального словника
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If there is no matching entry in the first dictionary, the next local dictionary will be used, and so on.
Якщо перекладу немає в першому словнику, буде використано другий локальний словник тощо.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Select E-mail address so that the user can send an e-mail message to the address contained in the hyperlink by simply clicking the hyperlink.
Виберіть варіант адресу електронної пошти, щоб користувач міг надіслати повідомлення електронної пошти на адресу, на яку вказує гіперпосилання, просто вибравши гіперпосилання.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
To do so, disable all dictionaries on the bookshelf except LingvoGrammar:
Для цього потрібно виключити на полиці всі словники, крім граматичного:
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If a word has no matching entry in the first dictionary, it is looked up in the second local dictionary and so forth.
Якщо для слова немає статті в першому словнику, йде пошук статті в другому локальному словнику і так далі один по одному.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You can do so in the Input formats dialog in the Checkmark field values in imported CSV file group: just enter the needed values in the "ON" values and "OFF" values items and click Add.
Ви можете це зробити у діалоговому вікні Ввести формати у групі Значення поля пункт імпортованого з CSV файлу:лише введіть потрібні значення до елементів значення "відмічено" і значення "не відмічено" та натисніть Додати.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To do so, click the cross:
Для цього клацніть на «хрестик»:
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The application must "know" where and what data to put on form, so you have to create and locate the fields on the form.
Програма повинна "знати" де і які дані розміщувати на формі, тому вам потрібно створити та розташувати на формі поля.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
This means that when you add an unsorted part to an entry headword you do not create a new headword, and so you cannot use the tilde to denote both the headword and the unsorted part you added.
Це означає, що приписування до деякого заголовного слова частини, що не сортується не створює нового заголовного слова і, отже, не може використовуватися для створення нової картки або підкартки з модифікованим заголовком.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
To do so, reverse the translation direction by clicking the button.
Для цього змініть напрямок перекладу на зворотній, натиснувши кнопку .
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The brightness value should be adjusted so as to make sure all the form elements are retained on the image.
Значення яскравості повинно бути встановлено так, щоб на зображенні було видно всі елементи.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To do so, right-click the dictionary icon on the bookshelf and choose Enable Only This Dictionary in the dropdown menu.
Для цього клацніть на значку словника на полиці правою кнопкою миші і у випадаючому меню оберіть Включити тільки цей словник.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Straighten out the page if required and position the camera parallel to the plane of the document so that the lens looks to the center of the text being photographed.
За необхідності, вирівняйте сторінку та розташуйте камеру паралельно до площини документа так, щоб об’єктив знаходився навпроти центра тексту, який буде фотографуватися.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Change the image scale so that it fits the entire screen
Змінити масштаб зображення, щоб він відповідав повній сторінці
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY

Add to my dictionary

so1/13
səʊAdverbтак; таким; подібним чином

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!

Collocations

you don't say so!
та що ти не кажеш!
be it so
нехай так буде
SO WHAT
той що
So tied, it may be either a Single or a Double Overhand Knot
Отже, може бути зав’язаний або одинарним, або подвійним простим вузлом