about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • dicts.universal_en_uk.description

the

 1. [ðiː] (повна форма), [ðɪ] (редукована форма, вжив. перед голосними), [ðə], [ð] (редуковані форми, вжив. перед приголосними); означений артикль

  1. вживається перед іменником для виділення предмета або явища всередині даної категорії, даного класу предметів або явищ

  2. вказує на те, що даний предмет або особа відомі співрозмовникові

  3. підкреслює винятковість

  4. визначає родове поняття

  5. перед іменниками, що позначають предмети або поняття, які є єдиними в своєму роді

  6. перед прикметником у значенні абстрактного іменника

  7. перед іменниками із збірним значенням

  8. надає конкретному іменнику узагальнюючого значення

 2. [ðiː] (повна форма), [ðɪ] (редукована форма, вжив. перед голосними), [ðə], [ð] (редуковані форми, вжив. перед приголосними); adv

Examples from texts

Save the activation file on the original workstation and click Next > in the Activation Wizard window.
Скопіюйте активаційний файл на вихідний комп'ютер і натисніть кнопку Next > у вікні «Майстра активації».
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
All ABBYY Lingvo x3 dictionaries belong to either of the two groups: locally installed and online dictionaries, depending on the location of the dictionary file.
Усі словники в ABBYY Lingvo x3 поділяються на дві групи: локальні та онлайн-словники, в залежності від місця розташування файлу словника.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Opens the recognized text in an application of your choice.
відкриття розпізнаного тексту у вибраній програмі.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Make sure there is at least one locally installed dictionary on the selected bookshelf
Перевірте, що на обраній полиці є хоча б один локальний словник
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Select the desired Tutor dictionary in the list and click Select.
Виділите в списку назва навчального словника і натисніть кнопку Вибрати.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Soon, a new Microsoft Excel document containing the recognized text will open automatically.
Через деякий час відкриється новий документ Microsoft Excel, який міститиме розпізнаний текст.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The image of the page will be displayed in the Image window and the recognized text will be displayed in the Text window.
Зображення сторінки відобразиться у вікні Зображення, а розпізнаний текст відобразиться у вікні Текст.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Go to the previous Help topic
Перейти до попередньої теми довідки
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Saving the entry history
Як зберегти історію перекладів
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You may preview the form before printing it out:
Ви можете переглянути форму перед її друком:
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
In the window that opens enter the target text and click the Save button.
У вікні, що з’явилося, введіть текст перекладу і натисніть кнопку Зберегти.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
ABBYY FineReader will automatically select the appropriate languages from the user-defined list of languages.
ABBYY FineReader автоматично вибиратиме правильні мови зі списку визначених користувачем мов.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Click Add to place the selected word into the dictionary.
Якщо натиснути кнопку Додати, виділене слово буде додано до словника.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Open the Edit Image dialog box
Відкрити діалогове вікно Редагувати зображення
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Produces a document that preserves the original format and text flow but allows easy editing.
Створення документа, який виглядає майже так само, як оригінал. Кінцевий документ можна редагувати.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Add to my dictionary

the

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!

Collocations

the snow blocked the road
сніг замів дорогу
the magic egg
яйце-райце
break the news
розповісти (новину)
arrive on the scene
раптово з'являтися
under the guise
під егідою; під виглядом, під прапором (маскуючи істині цілі), під вивіскою
under the auspices of
під егідою (ООН і т.д.)
to comb the forest
прочісувати ліс
the newest
новітній
the newest
сучасний
the survival of the fittest
(біол.) природний відбір
behind the eight ball
в небезпечному становищі
on the cloud nine
На сьомому небі від щастя
side of the family
з боку родини
on the off-chance
на всяк випадок
have one's head in the clouds
витати в небесах