about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The English-Ukrainian Dictionary
 • The Dictionary is based on the Comprehensive Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language. The sources for the English part of the Dictionary include more than 30 modern dictionaries such as Webster's, Oxford, and Random House as well as bilingual special dictionaries.

work

 1. [wɜ:k]

  n

  1. робота, труд; справа; діяльність

  2. вид діяльності

  3. результат праці; виріб; продукт

  4. дія, вчинок

  5. результат впливу, зусиль

  6. рукоділля; шиття; вишивання; в'язання

  7. обробка

  8. фіз. робота

  9. діал. біль

  10. спец. піна при бродінні; бродіння

  11. сл. краплена кість

 2. [wɜ:k]

  v

  (worked [-t]; wrought)

  1. працювати, трудитися

  2. змушувати працювати

  3. діяти, працювати; бути справним

  4. приводити в рух або в дію

  5. рухатися, бути в русі; ворушитися

  6. (past, р. p. wrought; on, upon) діяти, мати вплив

  7. (past, р. p. wrought) оброблювати; розроблювати

  8. (work out) відпрацьовувати, платити працею

  9. використовувати

  10. добиватися облудним шляхом; вимагати, виманювати

  11. займатися рукоділлям; шити; вишивати; в'язати

  12. (past, р.; p. wrought) викликати, спричиняти (часто що-н. неочікуване або неприємне)

  13. бродити (про напої); викликати бродіння (про дріжжі); хвилювати

  14. (work out, work up) вичисляти (суму); вирішувати (задачу)

   • to work against smb; smth — боротися проти кого-н., чого-н.
   • he has always worked against reform — він завжди був проти проведення реформ
   • time is working against them — час працює проти них
   • to work for smth — боротися за що-н.; сприяти чому-н.; докладати зусилля до чого-н.
   • to work for peace — боротися за мир
   • to work for the public good — трудитися на благо суспільства
   • all things worked for our good — всі обставини сприяли нам
   • to work (one's way) to /through, etc. smth — пробиратися, проникати куди-н. через що-н.
   • to work one's way upwards — повільно вилазити на гору
   • to work one's way down — виконувати повільний, обережний спуск з гори
   • to work up to a climax — наближатися до розв'язки
   • he worked his way up to the presidency — он пробився на пост голови
   • the heavier particles work to the bottom — важкі частинки повільно осідають на дно
  15. (past, р. p. wrought)

   • to work smth out of smth — із складнощами витягувати що-н. звідки-н.
   • to work the key out of the hole — з трудом витягнути ключ із замкової щілини
   • to work smth into smth — з трудом втиснути що-н. куди-н.
   • to work one's foot into a boot — з трудом всунути ногу в черевик
   • to work (smb; smth) + прикметник — поступово або з трудом приводити (кого-н., що-н.) в який-н. стан
   • to work one's hands free — вивільнити руки
   • to work smb free — звільнити кого-н.
   • to work smth tight — поступово затягувати що-н.
   • to work (oneself) + прикметник — поступово або з трудом приходити в який-н. стан
   • to work oneself free — з трудом вивільнитися (про зв'язану людину)
   • to work tight — поступово затягуватися
   • the knot has worked loose — вузол розв'язався
   • to work out at smth — складати яке-н. число, виражатися в якій-н. цифрі
   • the cost worked out at $ 5 a head — витрати склали 5 доларів на особу
   • to work one's will — домагатися свого
   • to work one's will upon smb — нав'язувати кому-н. свою волю; розправлятися з ким-н. на свій розсуд
   • it won't work — це не вийде; номер не пройде
   • to work it сл. досягнути мети
   • to work up to the curtain мист. грати "під завісу"
   • to work to rule — проводити італійську забастовку (виконувати роботу по всім правилам з метою уповільнити її темп)

Examples from texts

Popup translation does not work
Не працює переклад по наведенню миші
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
More: bookshelves Removing a dictionary from the bookshelf, placing a dictionary on the bookshelf, enabling or disabling a dictionary, choosing a different bookshelf for work
Докладніше: полиці зі словниками Як забрати словник з полиці, як поставити словник на полицю, як включити або виключити словник, як обрати іншу полицю для роботи
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
When you add user dictionaries of older ABBYY Lingvo versions, they will be converted automatically to work with ABBYY Lingvo x3.
Під час підключення словників користувача попередніх версій ABBYY Lingvo вони будуть автоматично сконвертовані для роботи з ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The format of a Date field is, by default, the same as the date format set up for the computer you work on (Control Panel>Regional Settings>Date).
Формат поля дати стандартно такий саме, як і формат дати, встановлений на вашому комп'ютері (Контрольна панель>Місцеві установки>Дата).
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Pop-up translation may not work with some applications (such as Adobe® Acrobat® Reader).
У деяких додатках (наприклад, у Adobe® Acrobat® Reader) переклад при наведенні курсору миші може не працювати.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
For several users to work simultaneously with an LUD dictionary, each user must connect the dictionary to ABBYY Lingvo at their workstation.
Для одночасної роботи з LUD-словником кожен з користувачів повинен підключити словник до програми ABBYY Lingvo на своєму комп’ютері.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If you work with a text with words from a number of foreign languages, configure quick lookup: Choose Tools > Options > Quick lookup.
Якщо ви працюєте з текстом, в якому зустрічаються слова декількома іноземними мовами, налаштуйте швидкий переклад: Оберіть в меню Сервіс > Налаштування програми > Переклад слова з тексту.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Auto focus may not work properly in poor lighting or when photographing at a close distance.
За поганого освітлення або у разі спроби сфотографувати документ із занадато близької відстані автофокусування може працювати неналежним чином.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Choose dictionaries for work.
Оберіть словники для роботи.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Eighteen years later ABBYY Lingvo is an indispensable translation tool used by over 5 million people in their work and studies.
Пройшло 18 років, і словник ABBYY Lingvo став незамінним інструментом перекладу, який використовують у навчанні і роботі понад 5 мільйонів людей!
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
ABBYY Lingvo Tutor dictionaries are XML documents. You can view and print them by using any application that can work with XML files (e.g. Microsoft Internet Explorer).
Навчальні словники являють собою XML-документи, для яких передбачена можливість перегляду і друку з будь-якой програми, що працює з XML-файлами (Microsoft Internet Explorer і ін.).
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Several users can work simultaneously with the sale LSD dictionary, but it is impossible to update or edit an LSD dictionary.
Декілька користувачів можуть одночасно працювати з одним LSD-словником, але поповнювати і редагувати LSD-словник неможливо.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Effectively work with dictionaries
Ефективно працювати зі словниками
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Subsequent work will now be saved on to the new file.
Подальша робота буде зберігатися в новому файлі.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
You can also pick a bookshelf to work with, put dictionaries on the bookshelf and remove them from More: bookshelves
Ви також можете обирати полицю для роботи, ставити словники на полицю і забирати їх з полиці Докладніше: полиці зі словниками
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY

Add to my dictionary

work1/31
wɜ:kNeuter nounробота; труд; справа; діяльністьExamples

work clothes — робочий одяг; спецодяг
right to work — право на труд
to set /to get/ to work (on) — розпочати справу, почати працювати
to set /to go/ about one's work — приступати до роботи
he does not go about his work in the right way — він не з того кінця береться за справу
to set to work — засадити кого-н. за роботу, змусити кого-н. працювати
I have work to do — я зайнятий, мені немає коли
at work — зайнятий на роботі, на постійній
to be at work upon — бути зайнятим чим-н.; працювати над чим-н.; діючий, функціонуючий; в дії, в ході
factory at work — діючий завод
loom at work — увімкнений /працюючий/ ткацький верстат; що впливає
the forces at work — діючі /рухомі/ сили
in work — в процесі виготовлення
three films are in work now — на даний момент готується три фільма; що має роботу
out of work — безробітний
to set a machine to work — увімкнути верстат
the work of a moment — миттєва справа
a work of time — робота, що вимагає великих затрат часу
a piece of work — завдання
to set piece of work — дати кому-н. завдання; виконана робота; місце роботи; заняття; посада
at work — на роботі
what time do you get to (your) work — є коли ви приходите на роботує
my work is in medicine — я працює в області медицини /я медик по професії

User translations

The part of speech is not specified

 1. 1.

  працювати

  translation added by Назар Хайнус
  0
 2. 2.

  працювати

  translation added by Назар Хайнус
  0
 3. 3.

  роботу

  translation added by Martin Black
  0

Collocations

scope of work
обсяг робіт
Commisioner for works
комісар з робіт
A Threefold Overhand Knot, or even a larger one, may be tied, but beyond two turns the knot must be worked into shape
Потрійний простий вузол або більше може зав’язуватись але за межами двох обертів, необхідно робити в середину форми

Word forms

work

noun
SingularPlural
Common caseworkworks
Possessive casework'sworks'

work

verb
Basic forms
Pastworked, *wrought
Imperativework
Present Participle (Participle I)working
Past Participle (Participle II)worked, *wrought
Present Indefinite, Active Voice
I workwe work
you workyou work
he/she/it worksthey work
Present Continuous, Active Voice
I am workingwe are working
you are workingyou are working
he/she/it is workingthey are working
Present Perfect, Active Voice
I have worked, *wroughtwe have worked, *wrought
you have worked, *wroughtyou have worked, *wrought
he/she/it has worked, *wroughtthey have worked, *wrought
Present Perfect Continuous, Active Voice
I have been workingwe have been working
you have been workingyou have been working
he/she/it has been workingthey have been working
Past Indefinite, Active Voice
I worked, *wroughtwe worked, *wrought
you worked, *wroughtyou worked, *wrought
he/she/it worked, *wroughtthey worked, *wrought
Past Continuous, Active Voice
I was workingwe were working
you were workingyou were working
he/she/it was workingthey were working
Past Perfect, Active Voice
I had worked, *wroughtwe had worked, *wrought
you had worked, *wroughtyou had worked, *wrought
he/she/it had worked, *wroughtthey had worked, *wrought
Past Perfect Continuous, Active Voice
I had been workingwe had been working
you had been workingyou had been working
he/she/it had been workingthey had been working
Future Indefinite, Active Voice
I shall/will workwe shall/will work
you will workyou will work
he/she/it will workthey will work
Future Continuous, Active Voice
I shall/will be workingwe shall/will be working
you will be workingyou will be working
he/she/it will be workingthey will be working
Future Perfect, Active Voice
I shall/will have worked, *wroughtwe shall/will have worked, *wrought
you will have worked, *wroughtyou will have worked, *wrought
he/she/it will have worked, *wroughtthey will have worked, *wrought
Future Perfect Continuous, Active Voice
I shall/will have been workingwe shall/will have been working
you will have been workingyou will have been working
he/she/it will have been workingthey will have been working
Future in the Past Indefinite, Active Voice
I should/would workwe should/would work
you would workyou would work
he/she/it would workthey would work
Future in the Past Continuous, Active Voice
I should/would be workingwe should/would be working
you would be workingyou would be working
he/she/it would be workingthey would be working
Future in the Past Perfect, Active Voice
I should/would have worked, *wroughtwe should/would have worked, *wrought
you would have worked, *wroughtyou would have worked, *wrought
he/she/it would have worked, *wroughtthey would have worked, *wrought
Future in the Past Perfect Continuous, Active Voice
I should/would have been workingwe should/would have been working
you would have been workingyou would have been working
he/she/it would have been workingthey would have been working
Present Indefinite, Passive Voice
I am worked, *wroughtwe are worked, *wrought
you are worked, *wroughtyou are worked, *wrought
he/she/it is worked, *wroughtthey are worked, *wrought
Present Continuous, Passive Voice
I am being worked, *wroughtwe are being worked, *wrought
you are being worked, *wroughtyou are being worked, *wrought
he/she/it is being worked, *wroughtthey are being worked, *wrought
Present Perfect, Passive Voice
I have been worked, *wroughtwe have been worked, *wrought
you have been worked, *wroughtyou have been worked, *wrought
he/she/it has been worked, *wroughtthey have been worked, *wrought
Past Indefinite, Passive Voice
I was worked, *wroughtwe were worked, *wrought
you were worked, *wroughtyou were worked, *wrought
he/she/it was worked, *wroughtthey were worked, *wrought
Past Continuous, Passive Voice
I was being worked, *wroughtwe were being worked, *wrought
you were being worked, *wroughtyou were being worked, *wrought
he/she/it was being worked, *wroughtthey were being worked, *wrought
Past Perfect, Passive Voice
I had been worked, *wroughtwe had been worked, *wrought
you had been worked, *wroughtyou had been worked, *wrought
he/she/it had been worked, *wroughtthey had been worked, *wrought
Future Indefinite, Passive Voice
I shall/will be worked, *wroughtwe shall/will be worked, *wrought
you will be worked, *wroughtyou will be worked, *wrought
he/she/it will be worked, *wroughtthey will be worked, *wrought
Future Perfect, Passive Voice
I shall/will have been worked, *wroughtwe shall/will have been worked, *wrought
you will have been worked, *wroughtyou will have been worked, *wrought
he/she/it will have been worked, *wroughtthey will have been worked, *wrought