about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
without examplesFound in 1 dictionary

The Comprehensive Dictionary of the Ukrainian Language
 • The Comprehensive Dictionary of the Contemporary Ukrainian Language contains about 250,000 words and phrases.
 • Besides the core Ukrainian lexis, the Dictionary also includes major science and technology terms and words describing the facts of contemporary industry, culture, and daily life.

форма

-и, ж.

 1. Обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд. || мн. Обриси частин людського тіла, людської фігури.

 2. Пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь (перев. якійсь масі) надають певних обрисів, якогось вигляду. || У ливарній справі – пристосування, куди виливають розплавлений метал, який зберігає після затвердіння обриси цього пристосування.

 3. друк. Поверхня з рельєфним зображенням для друкування; друкарський набір, уміщений в раму.

 4. Тип, будова, спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю, змістом. || лог. Структура, спосіб побудови думки. Силогічна форма.

 5. філос. Спосіб існування змісту, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз. Єдність форми і змісту.

 6. Видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи.

 7. Певна система художніх засобів як спосіб вираження змісту творів літератури й мистецтва. || Сукупність прийомів, елементів техніки виконання, які використовуються при створенні мистецького твору. || Вид побудови, організації літературного, музичного твору. || Вид, жанр, різновид творів літератури й мистецтва.

 8. Спосіб здійснення, виявлення будь-якої дії. || Спосіб, характер викладу думки, пропозиції, повідомлення і т. ін. || Протікання, характер захворювання (інтенсивність, особливості перебігу і т. ін.).

 9. Суворо встановлений порядок у будь-якій справі. || Встановлений зразок чого-небудь (заповнення якогось документа, словесного звертання, носіння одягу і т. ін.). Форма протоколу. Форма бюлетеня. || Діловий, офіційний папір, заповнений за певним зразком. || перев. мн. Узвичаєні норми поведінки, манер, звертання тощо.

 10. Спеціальний однаковий за кольором, кроєм та іншими ознаками одяг для осіб певної категорії (військових, учнів, спортсменів та ін.).

 11. біол. Назва різновиду рослинного чи тваринного організму, зокрема одиниць, менших від роду, за невиразного систематичного їх положення, а також умовна назва видів і підвидів при їх вивченні та порівнянні.

 12. лінгв. Видозміна того самого слова, яка надає йому додаткового відтінку значення або виражає відношення даного предмета думки до інших предметів думки того самого речення. || Видозміна того самого слова.

 13. Стан людини, який дозволяє повністю виявити її сили, уміння, здібності. Втрачати форму.

Add to my dictionary

Not found

User translations

No translations for this text yet.
Be the first to translate it!

Word forms

форма

іменник, неістота, жін.р.
Одн.Множ.
Називнийформаформи
Родовийформиформ
Давальнийформіформам
Знахіднийформуформи
Оруднийформоюформами
Місцевийформіформах
Кличнийформоформи