about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

you

 1. [ju:]

  n

  1. справжнісінький, вилитий "ти" (при звертанні)

  2. характер, суть (особи, до якої звертаються)

 2. [ju:]

  pers pron (you) (повна форм; ju, ja (зредуковані форми))

  1. ви, вас, вам, вами (при зверненні до декількох осі); ви (при зверненні до певного кола осіб, зв'язаних єдністю мети, професії тощо)

  2. в грам.; знач. звор. займенника іст.-ся, -сь, себе, собі, собою (про 2 ос. множ.); you are all guilty ви всі винні

 3. [ju:]

  1. ти, тебе, тебе/ тобою; ви, вас, вам, вами (при ввічливому зверненні до однієї особи); ти, ви (при зверненні до однієї особи); (про одну особу)

  2. іст. -ся, -сь, себе, собі, собою (про 2 ос.; одн.); are you happy? ти щасливий?, ви щасливі?; you know it perfectly well ви чудово це знаєте

 4. [ju:]

  v

  звертатися на ви; "викати"

Примеры из текстов

You may preview the form before printing it out:
Ви можете переглянути форму перед її друком:
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
You may not copy the Adobe Software incorporated into the SOFTWARE, except as provided in this EULA.
Ви не маєте права копіювати ПЗ Adobe, що входить до складу цього ПЗ, крім випадків, указаних у цій Ліцензійній угоді.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can create customized automated tasks.
Можна створити власні сценарії для обробки документа.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You may select another sign with meaning "checkbox checked".
Ви можете обрати інший значок зі значенням "пункт відмічено".
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
You may not perform or make it possible for other persons to perform any activities included in the list below.
Ви зобов’язуєтеся не виконувати самостійно і не дозволяти третім особам виконувати такі дії.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If Your version of the SOFTWARE is named “ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition,” You may install and use one copy of the SOFTWARE on Your office computer and Your home computer only.
Якщо придбане Вами ПЗ має позначення "ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition", Ви може встановлювати та використовувати це ПЗ на Вашому домашньому комп’ютері та на Вашому робочому комп’ютері.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can enter this word in the search entry in any form: agree, agreed, agreeing, etc.
Ви можете ввести це слово у рядок уведення в будь-якій формі: «agree», «agreed», «agreeing» і т.д.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You can also create a PDF document by setting up and running each processing step manually. See Using ABBYY FineReader 9.0 Step-by-Step for details.
Можна створити документ PDF, настроївши та запустивши кожний крок вручну. Докладні відомості див. у розділі ABBYY FineReader 9.0. Крок за кроком.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can open the saved forms and edit them in FormFiller.
Ви можете відкрити збережені форми та редагувати їх у FormFiller.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
You can save the same recognized text multiple times to have the results in several formats.
Якщо потрібно отримати результати в кількох форматах, розпізнаний текст можна зберегти кілька разів.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can also correct some print defects using the tools in the Edit Image dialog box.
Крім того, деякі дефекти друку можна усунути за допомогою інструментів у діалоговому вікні Редагувати зображення.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Note: You can save a copy of an already existing form, just select the Save Copy As item in the File menu.
Зауваження: Ви можете зберегти копію вже існуючої форми, лише виділивши елемент Зберегти Копію Як у меню Файл.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
If the SOFTWARE is labeled as an upgrade, You must be properly licensed to use a product identified by ABBYY as being eligible for the upgrade in order to use the SOFTWARE.
Якщо ПЗ позначено як "оновлення" ("Upgrade"), для його використання потрібна чинна ліцензія, яка визначена Компанією ABBYY як така, що підлягає оновленню.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can print an entirely filled-in form, a blank form, or you can print only data.
Ви можете друкувати вже заповнену форму, бланк форми або лише дані.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
You may make one backup copy of the Adobe Software incorporated into the SOFTWARE, provided the backup copy is not installed or used on any computer.
Ви маєте право зробити одну резервну копію ПЗ Adobe, що входить до складу ПЗ, за умови, що резервна копія не буде встановлена або використана на іншому комп’ютері.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Добавить в мой словарь

Не найдено

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

you don't say so!
та що ти не кажеш!
are you?
ти є?

Формы слова

you

pronoun, 2nd person, personal, unreflexive
Subjective caseObjective case
youyou