about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

blank

 1. [blæŋk]

  n

  1. порожнє, вільне місце (особл. на папері)

  2. бланк

  3. тире, крапки (замість пропущеного або нецензурного слова); прочерк; пропуск (залишене місце)

  4. пробіл; провал у пам'яті

  5. порожнеча, спустошеність

  6. пустий лотерейний квиток

  7. слово, вписане курсивом у парламентський білль

  8. пластинка або поле без очків (у доміно)

  9. військ. яблуко мішені, ціль

  10. тех. заготовка; болванка; вирубка (з-під штампа)

  11. радіо дно (електронно-променевої) трубки

  12. хім. сліпий дослід

  13. спец. пауза, пропуск (при обчисленнях)

   • check in blank — чек на пред'явника
 2. [blæŋk]

  a

  1. чистий, необписаний (про папір); незаповнений (про документ)

  2. незабудований (про місце)

  3. незаряжений (про патрон, заряд)

  4. невиразний; позбавлений змісту, пустий

  5. здивований, збентежений

  6. емоц.- посил. повний, абсолютний

  7. суцільний

  8. емоц.- посил. бісів

  9. амер. енський

  10. незавершений, неопрацьований

  11. заст. білий, безбарвний

 3. [blæŋk]

  v

  1. див. blank out і

  2. ставити тире, крапки замість грубого або нецензурного слова

  3. амер.; спорт. обігравати "всуху"

  4. заст. спантеличувати, заганяти в глухий кут; розстроїти (плани)

  5. тих. штампувати

Примеры из текстов

You can print an entirely filled-in form, a blank form, or you can print only data.
Ви можете друкувати вже заповнену форму, бланк форми або лише дані.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
The application allows you to print the form out in one of the following modes: blank form only (the scanned image), data only (in order to "print the data in" a blank paper form) or the data and form (the filled-in form as such).
Програма дозволяє вам роздруковувати форму в одному з наступних режимів: лише бланк форми (відскановане зображення), лише дані (для того щоб друкувати дані на бланку форми) або і дані, і форму (заповнену форму).
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
ABBYY FormFiller application allows you to fill in blank forms.
ABBYY FormFiller дозволяє вам заповняти бланки форм.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Suppose you need to input some data into a blank form, please do the following:
Якщо вам потрібно ввести дані у бланк форми, будь ласка, зробіть наступне:
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
When you print out your finished form, you have the option of printing the filled-in form, the data only (to print on an existing form), or the only a blank form.
Коли ви роздруковуєте кінцеву форму, ви можете використовувати опцію друку лише даних на готовому бланку форми, або друк порожнього бланка форми.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
- Create a new file at each blank page to treat the pages as a set of groups, each group ending with a blank page.
- Створити новий файл після кожної пустої сторінки, щоб сторінки розглядалися як набір груп, кожна з яких закінчується пустою сторінкою.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If you choose to save your form in a file of *.fff format - the format of FormFiller application - the resulting file will contain the scanned blank form image, the fields you've drawn on it together with their properties.
Якщо ви обрали збереження форми у форматі *.fff - форматі FormFiller - результуючий файл буде містити відсканований з зображення бланк форми та створені на ньому поля разом з їх властивостями.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Only the blank form is printed out in this mode.
У цьому режимі друкується лише бланк форми.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Use blank line as paragraph separator
Використовувати пустий рядок як розділювач абзаців
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can print your form from FormFiller application, save it to work on the form later, or you may save the form image (both blank form and filled-in form).
Ви можете друкувати вашу форму у FormFiller, зберігати її для подальшої роботи пізніше, або ви можете просто зберегти зображення форми (разом бланк і заповнену форму).
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Only form data are printed in this mode (it is useful if you have pre-printed blank forms and just need to "print in" the data).
У цьому режимі друкуються лише дані форми (це корисно, якщо у вас є вже надруковані бланки і потрібно лише "вдрукувати" дані).
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Separates the paragraphs with blank lines.
Абзаци будуть розділені пустими рядками.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The body of the card must be placed below the headword and be preceded with a blank space (inserted by pressing the Space button) or a tabulation symbol (inserted by pressing the TAB key).
Текст картки повинен розташовуватися в рядку, наступному після заголовку, при цьому текст картки може містити будь-яку кількість рядків. Кожен рядок тексту картки повинен починатися з пробілу чи символу табуляції (клавіша TAB).
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Both the form blank and the input data
Обидва: бланк форми і дані
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Scan a blank form.
Сканувати бланк форми.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY

Добавить в мой словарь

blank1/28
blæŋkСущ. среднего родапорожнє; вільне місце

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Формы слова

blank

noun
SingularPlural
Common caseblankblanks
Possessive caseblank'sblanks'

blank

adjective
Positive degreeblank
Comparative degreeblanker
Superlative degreeblankest

blank

verb
Basic forms
Pastblanked
Imperativeblank
Present Participle (Participle I)blanking
Past Participle (Participle II)blanked
Present Indefinite, Active Voice
I blankwe blank
you blankyou blank
he/she/it blanksthey blank
Present Continuous, Active Voice
I am blankingwe are blanking
you are blankingyou are blanking
he/she/it is blankingthey are blanking
Present Perfect, Active Voice
I have blankedwe have blanked
you have blankedyou have blanked
he/she/it has blankedthey have blanked
Present Perfect Continuous, Active Voice
I have been blankingwe have been blanking
you have been blankingyou have been blanking
he/she/it has been blankingthey have been blanking
Past Indefinite, Active Voice
I blankedwe blanked
you blankedyou blanked
he/she/it blankedthey blanked
Past Continuous, Active Voice
I was blankingwe were blanking
you were blankingyou were blanking
he/she/it was blankingthey were blanking
Past Perfect, Active Voice
I had blankedwe had blanked
you had blankedyou had blanked
he/she/it had blankedthey had blanked
Past Perfect Continuous, Active Voice
I had been blankingwe had been blanking
you had been blankingyou had been blanking
he/she/it had been blankingthey had been blanking
Future Indefinite, Active Voice
I shall/will blankwe shall/will blank
you will blankyou will blank
he/she/it will blankthey will blank
Future Continuous, Active Voice
I shall/will be blankingwe shall/will be blanking
you will be blankingyou will be blanking
he/she/it will be blankingthey will be blanking
Future Perfect, Active Voice
I shall/will have blankedwe shall/will have blanked
you will have blankedyou will have blanked
he/she/it will have blankedthey will have blanked
Future Perfect Continuous, Active Voice
I shall/will have been blankingwe shall/will have been blanking
you will have been blankingyou will have been blanking
he/she/it will have been blankingthey will have been blanking
Future in the Past Indefinite, Active Voice
I should/would blankwe should/would blank
you would blankyou would blank
he/she/it would blankthey would blank
Future in the Past Continuous, Active Voice
I should/would be blankingwe should/would be blanking
you would be blankingyou would be blanking
he/she/it would be blankingthey would be blanking
Future in the Past Perfect, Active Voice
I should/would have blankedwe should/would have blanked
you would have blankedyou would have blanked
he/she/it would have blankedthey would have blanked
Future in the Past Perfect Continuous, Active Voice
I should/would have been blankingwe should/would have been blanking
you would have been blankingyou would have been blanking
he/she/it would have been blankingthey would have been blanking
Present Indefinite, Passive Voice
I am blankedwe are blanked
you are blankedyou are blanked
he/she/it is blankedthey are blanked
Present Continuous, Passive Voice
I am being blankedwe are being blanked
you are being blankedyou are being blanked
he/she/it is being blankedthey are being blanked
Present Perfect, Passive Voice
I have been blankedwe have been blanked
you have been blankedyou have been blanked
he/she/it has been blankedthey have been blanked
Past Indefinite, Passive Voice
I was blankedwe were blanked
you were blankedyou were blanked
he/she/it was blankedthey were blanked
Past Continuous, Passive Voice
I was being blankedwe were being blanked
you were being blankedyou were being blanked
he/she/it was being blankedthey were being blanked
Past Perfect, Passive Voice
I had been blankedwe had been blanked
you had been blankedyou had been blanked
he/she/it had been blankedthey had been blanked
Future Indefinite, Passive Voice
I shall/will be blankedwe shall/will be blanked
you will be blankedyou will be blanked
he/she/it will be blankedthey will be blanked
Future Perfect, Passive Voice
I shall/will have been blankedwe shall/will have been blanked
you will have been blankedyou will have been blanked
he/she/it will have been blankedthey will have been blanked