about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

but

 1. [bet]

  n

  заперечення

 2. [bet; bət]

  adv

  тільки, лише

 3. [bet,bət]

  pron

  хто б не, що б не

 4. [bet; bət]

  prep

  за винятком, крім

 5. [bet; bət]

  cj

  1. вводить слова е речення, які суперечать або обмежують одне одного але, а, проте, однак; на початку речення часто вказує на перехід до нової теми

  2. указує на виключення або обмеження крім, за винятком

  3. (часто but that; після заперечення) щоб не; без того, щоб не; що

  4. (but that) якби не

   • but for — без, крім; якби не
   • all but — майже, ледь не
   • anything but — далеко не
   • yce, — що завгодно, тільки не
   • but then — але зате, але з іншого боку
   • last but one — передостанній
 6. [bet]

  n

  шотл. кімната у двокімнатному будинку, що виходить на вулицю,

 7. [bet]

  a

  шотл. зовнішній

 8. [bet; bət]

  adv

  шотл. зовні; назовні

Примеры из текстов

Produces a document that preserves the original format and text flow but allows easy editing.
Створення документа, який виглядає майже так само, як оригінал. Кінцевий документ можна редагувати.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If your workstation has an Internet connection, but activation via the Internet has failed
Якщо на вашому комп'ютері є з'єднання з інтернетом, але активація через інтернет не вдалася
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
A word in broken brackets may be placed in any part of the card but in subentry headword; you aren't obliged to put it in the beginning of a line.
Така конструкція може зустрічатися прямо в тексті картки (але не в заголовку підкартки) і не зобов'язана починатися з нового рядка.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If you can hear sound playback but do not hear sound when clicking the sound icon in ABBYY Lingvo, contact the support service.
Якщо звук відтворюється, але при натисканні на значок у ABBYY Lingvo звуку немає, зверніться до служби технічної підтримки.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The Microsoft Software Component is part of the SOFTWARE and all terms and conditions of this EULA apply to it, including, but not limited to, the redistribution terms and rights transfer.
Компонент ПЗ Microsoft є частиною ПЗ, до якого застосовуються умови цієї Ліцензійної угоди, зокрема та без обмежень умови щодо перепродажу ПЗ і передавання прав на його використання.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Assume you have added dictionary A from package P to ABBYY Lingvo, but have not added the other dictionaries from package P.
Припустимо, ви додали до ABBYY Lingvo словник A, що входить у пакет P, але інші словники з пакета P не додавали.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You can use any special symbols (like ~ or ^) in the headword text, but you must put a backslash (\) before each of such symbols.
Припускається використання в тексті заголовка будь-якого із спеціальних символів (наприклад, ~ або ^), при умові, що перед кожним із них буде поставлена зворотна похила риска (бекслеш - \).
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Redistribution includes, but is not limited to, granting third parties access to any components of the SOFTWARE in any form, renting, leasing, or lending the SOFTWARE.
Розповсюдження охоплює, зокрема, надання доступу третім особам до відтворених у будь-якій формі компонентів ПЗ, в тому числі шляхом прокату, наймання чи позичання ПЗ.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The status of a card changes automatically during exercises, but can also be changed manually by the user.
Статус картки може мінятися як автоматично в процесі навчання, так і користувачем самостійно.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
A local dictionary will be removed from ABBYY Lingvo, but its file will remain on the disk.
Локальний словник буде вилучено з ABBYY Lingvo, але його файл залишиться на диску.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Rather than differentiating between some similar but diverse characters, ABBYY FineReader recognizes them as one and the same character.
Програма ABBYY FineReader не розрізняє певні символи, які зазвичай вважаються різними. Зображення таких символів розпізнаються як один і той самий символ.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Retains fonts, font sizes, and paragraphs, but does not retain the exact locations of the objects on the page or the spacing.
Збереження шрифтів, їхнього розміру і поділу на абзаци без збереження інтервалів і точного розташування об’єктів на сторінці.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Compression algorithms can be lossless (no data are lost) or lossy (some data are lost, but a greater level of compression is achieved).
Стискання може здійснюватися без втрат (дані не втрачаються) або з втратами (частину даних буде втрачено, але ступінь стискання буде вищим).
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Provisions 2.3, 2.5, 2.6, 6, 7, 10, 13.2-13.4, 14-20, 21.4, 22 and 23 shall survive the termination of this EULA, howsoever caused, but this shall not imply or create any continued right to use the SOFTWARE after termination of this EULA.
Пп. 2.3, 2.5, 2.6, 6, 7, 10, 13.2 – 13.4, 14 – 19, 20.4, 21 і 22 зберігають чинність після розірвання цієї Ліцензійної угоди, проте це не дає Вам права продовжувати використовувати ПЗ після розірвання цієї Ліцензійної угоди.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Compared to the Fast mode, the Thorough mode takes more time but ensures better recognition quality.
Якщо порівнювати з режимом Швидкий, режим Ретельний триває більше часу, але надає кращу якість розпізнавання.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Добавить в мой словарь

but1/11
betСущ. среднего родазаперечення

Переводы пользователей

Часть речи не указана

 1. 1.

  але

  Перевод добавил Kononenko Sergey
  0

Словосочетания

A Threefold Overhand Knot, or even a larger one, may be tied, but beyond two turns the knot must be worked into shape
Потрійний простий вузол або більше може зав’язуватись але за межами двох обертів, необхідно робити в середину форми