about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

later

 1. ['leitə]

  compar від late 1

 2. ['leitə]

  adv

  compar від late 2

 3. ['leitə]

  int (скор. від see you later) бувай!

Примеры из текстов

Saves the current ABBYY FineReader document on your hard disk to allow later modification.
збереження поточного документа ABBYY FineReader на жорсткому диску для подальшого відновлення роботи з цим документом.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If you do not register the program during activation, you can always do it later.
Якщо під час активації програму не реєструвати, це можна зробити пізніше.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Word 2000 (9.0) or later retains the colors of the source document in full.
У програмі Word 2000 (9.0) кольори вихідного документа зберігаються повністю.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Eighteen years later ABBYY Lingvo is an indispensable translation tool used by over 5 million people in their work and studies.
Пройшло 18 років, і словник ABBYY Lingvo став незамінним інструментом перекладу, який використовують у навчанні і роботі понад 5 мільйонів людей!
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
To use the same pattern later, save the current document options to a file.
Проте можна використати шаблон для інших документів FineReader, якщо зберегти поточні параметри документа у файлі.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can print your form from FormFiller application, save it to work on the form later, or you may save the form image (both blank form and filled-in form).
Ви можете друкувати вашу форму у FormFiller, зберігати її для подальшої роботи пізніше, або ви можете просто зберегти зображення форми (разом бланк і заповнену форму).
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Any images added to the folder later will not be processed.
Зображення, які додаватимуться до цієї папки після його виконання, не оброблятимуться.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If, during custom installation, you chose not to install ABBYY Hot Folder & Scheduling, you can install the application later by following the instructions below:
Якщо під час вибіркової інсталяції ABBYY цей засіб не було інстальовано, його можна інсталювати, дотримуючись наведених нижче вказівок.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The latest vocabulary, 12 updated dictionaries with words that entered widespread use in the last two years, such as facebook, youtube, zorbing, coopertition and others
Найсучасніша лексика, 12 оновлених словників зі словами, що увійшли до вжитку протягом 2-х останніх років, наприклад, facebook, youtube, zorbing, coopertition і ін.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
ABBYY FineReader uses ABBYY's latest groundbreaking Adaptive Document Recognition Technology to analyze multi-page documents in their entirety rather than page by page.
У програмі ABBYY FineReader використовується найсучасніша інноваційна технологія розпізнавання документів компанії ABBYY, яка дає змогу аналізувати багатосторінкові документи як одне ціле, а не сторінка за сторінкою.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The latest information on new ABBYY product versions.
Отримання оперативної інформації про нові версії продуктів компанії ABBYY.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
A programming language named in the honor of the French mathematician and philosopher Blaise Pascal, developed by Niklaus Wirth of the Federal Institute of Technology, Zürich, Switzerland, in the late 1960s.
Мова програмування, названа на честь французького математика та філософа Блеза Паскаля, була розроблена наприкінці 1960-х років у Цюріху, Швейцарія, працівником Федерального технічного інституту Ніколасом Віртом.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The frame will jump to its previous location and the latest trained "character image-keyboard character" correspondence will be removed from the pattern.
Рамка перейде до попереднього розташування, а останній доданий зв’язок «зображення символу — символ на клавіатурі» буде видалено з шаблону.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Добавить в мой словарь

later
'leitə; 'leitə; 'leitəбувай!

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Формы слова

late

adjective
Positive degreelate
Comparative degreelater
Superlative degreelatest

late

adverb
Positive degreelate
Comparative degreelater
Superlative degree*latest