about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
  • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

not

[nɔt]

adv

  1. не, ні (у сполученні з допоміжними е модальними дієсловами в розмовній мові n't)

  2. у відповідях ні

    • Not I! — Тільки не я!
  3. у сполученнях

Примеры из текстов

ABBYY reserves all rights not expressly granted to you in this EULA.
Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, які не надані явним чином цим Ліцензійним договором.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You may not copy the Adobe Software incorporated into the SOFTWARE, except as provided in this EULA.
Ви не маєте права копіювати ПЗ Adobe, що входить до складу цього ПЗ, крім випадків, указаних у цій Ліцензійній угоді.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Popup translation does not work
Не працює переклад по наведенню миші
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Do not stop working with text documentation or internet page.
Не відривайтеся від роботи з текстовим документом або інтернет-сторінкою.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You may not perform or make it possible for other persons to perform any activities included in the list below.
Ви зобов’язуєтеся не виконувати самостійно і не дозволяти третім особам виконувати такі дії.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
In this case the application can be run on a single workstation at any one time, not on two workstations simultaneously.
При цьому дозволяється одночасно використовувати програму лише на одному комп'ютері, але не на обох комп'ютерах одночасно.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
An orange icon ( ) means that ABBYY Lingvo has not been launched.
Якщо значок має рудий колір ( ), програма ABBYY Lingvo не запущена.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
A tilde used in the subentry text is replaced with the card, not subentry header.
Тильда в тілі вкладеної підкартки заміняється на її значення в объемлющей картці (а не на заголовок підкартки).
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
F. This software is for use only in hardware or software products that are compliant with ISO/IEC 15444-1 (i.e., JPEG-2000 Part 1). No licence or right to this Software is granted for products that do not comply with ISO/IEC 15444-1.
F. Це ПЗ призначене для використання лише в програмних і апаратних засобах, що відповідають ISO/IEC 15444-1 (тобто JPEG-2000 Part 1). Цим не надається жодних прав на використання ПЗ в продуктах, що не відповідають ISO/IEC 15444-1.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Make sure the dictionary with sound is not disabled.
Перевірте, що озвучений словник не виключений.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
More languagesSelect this option if the language you need is not visible in the list.
Інші мовиВиберіть цей параметр, якщо потрібної мови немає у списку.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You may make one backup copy of the Adobe Software incorporated into the SOFTWARE, provided the backup copy is not installed or used on any computer.
Ви маєте право зробити одну резервну копію ПЗ Adobe, що входить до складу ПЗ, за умови, що резервна копія не буде встановлена або використана на іншому комп’ютері.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
As used in this article, “limited warranty period” means one (1) year if you are a business user or legal entity, and two (2) years if you are not a business user.
У цьому пункті термін «обмежений гарантійний термін» означає 1 (один) рік для комерційних користувачів і юридичних осіб та 2 (два) роки для некомерційних користувачів.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The SOFTWARE shall not be exported or re-exported in violation of any export provisions in the laws of the country in which this SOFTWARE was purchased or otherwise acquired.
Це ПЗ не повинно експортуватися чи реекспортуватися з порушенням експортних обмежень, що містяться у законодавстві країни, в якій придбане чи отримане ПЗ.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
While dictionaries are being activated, ABBYY does not collect any personal user data, and the user remains fully anonymous.
В процесі активації словників до компанії ABBYY не передаються жодні персональні дані користувача і зберігається його повна анонімність.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY

Добавить в мой словарь

not1/3
nɔtНаречиене; ніПримеры

not without reason — не без причини

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

not any
жадний