about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

of

 1. [ɔv; əv]

  prep

  1. вказує наналежність, приналежність- передається род. відмінком; володіння чим-небудь- передається род. відмінком; авторство- передається род. відмінком; належність до якої-небудь організації або участь у роботі якого-небудь органу- передається род. відмінком; родинні, дружні, ділові та ін. зв'язки в звороті, що включає іменник у присвійному відмінку або присвійний займенник в абсолютній формі

  2. указує наскладову частину чого-небудь- передається род. відмінком; співвідношення частини е цілого з; передається род. відмінком; певну кількість чого-небудь- передається род. відмінком

  3. указує на виділення особи або предмета з групи осіб або предметів з

  4. указує наякість, властивість або особливість- передається род. відмінком; у сполученні з іменником передається прикметником

  5. указує на сферу поширення якості або ознаки- разом з наступним іменником часто перекладається складним прикметником

  6. вказує напоходження або джерело з; передається род. відмінком; віднесення до якого-небудь часу або періоду- передається род. відмінком

  7. указує на причину, підставу від, за, з, через, по

  8. указує на напрямок, відстань або віддаленість від якого-небудь пункту від, до

  9. указує нахвилини (при визначенні часу по годиннику) без; передається род. відмінком

  10. час здійснення повторної дії по; разом з іменником передається прислівником

  11. уживаєтьсяу зворотах, де в ролі образного епітета виступає те, що визначається

  12. з ослабленим значенням уживається в означальних зворотах до іменників- передається род. відмінком; разом з іменником передається прикметником

  13. указує наоб'єкт дії- передається род. відмінком

  14. указує натему розмови, предмет спогадів про, відносно; предмет підозри, побоювань, страху; передається непрямими відмінками

  15. указує назвільнення або порятунок від чого-небудь від; позбавлення, вилучення чого-небудь від; передається род. відмінком; особу, у якої що-небудь беруть, просять, вимагають в, у; передається род. відмінком

  16. іст. указує на мету з; по

  17. у сполученнях

 2. [ə(v)]

  v, діал.; див. have III

Примеры из текстов

All ABBYY Lingvo x3 dictionaries belong to either of the two groups: locally installed and online dictionaries, depending on the location of the dictionary file.
Усі словники в ABBYY Lingvo x3 поділяються на дві групи: локальні та онлайн-словники, в залежності від місця розташування файлу словника.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Opens the recognized text in an application of your choice.
відкриття розпізнаного тексту у вибраній програмі.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The image of the page will be displayed in the Image window and the recognized text will be displayed in the Text window.
Зображення сторінки відобразиться у вікні Зображення, а розпізнаний текст відобразиться у вікні Текст.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
When scanning facing pages of a book, both pages will appear as a single image.
Під час сканування розвороту книги на одному зображенні відображаються обидві сторінки.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
ABBYY FineReader will automatically select the appropriate languages from the user-defined list of languages.
ABBYY FineReader автоматично вибиратиме правильні мови зі списку визначених користувачем мов.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
A list of phrasebook sections will be displayed. Each section contains phrases corresponding to a certain topic.
З'явиться перелік розділів розмовника. Кожен розділ містить фрази окремої тематики.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Image resolution shows the fineness of detail that can be distinguished in an image and is measured in dots per inch (dpi).
Роздільна здатність відображає ступінь деталізації зображення та вимірюється в точках на дюйм (dpi).
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
the name of your company or organization (if applicable)
назва компанії або організації (якщо доступно)
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
a general description of your problem and the full text of the error message (if there was one)
загальний опис проблеми та повний текст повідомлення про помилку (якщо є)
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If you create a link to a card, the headword of which contains an unsorted part, you can refer to any of the respective headword variants.
Якщо посилання на іншу картку робиться через її заголовок, що містить необов'язкову частину, у дужках може стояти кожний з варіантів заголовка.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
For example, if you type koffee instead of coffee and press Enter, ABBYY Lingvo will display a list of spelling suggestions where you can easily spot the correctly spelled coffee.
Наприклад, якщо ви введете у рядок уведення слово «koffee» (замість «coffee») і натиснете клавішу Enter, ABBYY Lingvo запропонує варіанти написання слова, серед яких буде потрібне слово — «coffee»:
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Quick and easy way of activation
Швидкий і простий спосіб активації
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
When you add user dictionaries of older ABBYY Lingvo versions, they will be converted automatically to work with ABBYY Lingvo x3.
Під час підключення словників користувача попередніх версій ABBYY Lingvo вони будуть автоматично сконвертовані для роботи з ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
More: quick translation of any text word
Докладніше: швидкий переклад слова з тексту
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Some of the formatting of the original document may be lost (e.g. first line indents or fonts sizes).
Можлива часткова втрата форматування вихідного документа (наприклад, відступів перших рядків, розміру шрифтів).
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Добавить в мой словарь

of1/16
ɔv; əvПредлогз

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії
The Law of Ukraine "On Citizens' Appeals"
Закон України "Про звернення громадян"
Secretary of Defense
Міністр оборони
strength of will
сила волі
bill of parcels
торг. фактура, накладна
of course
звичайно
of course
неодмінно
of course
безсумнівно
Supreme Court of Judicature
Верховний суд (Великобританії)
under the auspices of
під егідою (ООН і т.д.)
Union of European Football Associations
УЄФА, Європейський союз футбольних асоціацій
Land Code of Ukraine
земельний кодекс України
the survival of the fittest
(біол.) природний відбір
rule of law
Верховенство права
side of the family
з боку родини