about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

one

 1. [wen]

  n

  1. (число) один; одиниця (цифра; figure of one); (of) один з (якої-небудь кількості, числа); раз (при лічбі); один, одинак; (один) рік (про вік); година

  2. філос. ідея, сутність (у Платона)

  3. (а, the one) людина, примітна у якому-небудь відношенні; герой; майстер

 2. [wen]

  a

  1. один

  2. єдиний

  3. єдиний; однаковий; predic цілий, єдиний, нерозлучний

  4. той самий, цей же; predic однаковий, незмінний

  5. якийсь, невизначений; якийсь, такий собі (перед власними іменами)

 3. [wen]

  num

  число один; (номер) один; (номер) перший

 4. [wen]

  indef; pron

  1. [wan]тк. sing у неозначено-особових реченнях

  2. щоб уникнути повторення

  3. цей, той (самий)

  4. один, цей разом

Примеры из текстов

Make sure there is at least one locally installed dictionary on the selected bookshelf
Перевірте, що на обраній полиці є хоча б один локальний словник
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
a general description of your problem and the full text of the error message (if there was one)
загальний опис проблеми та повний текст повідомлення про помилку (якщо є)
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the New Language or Group dialog box, select Create a new language based on an existing one and from the drop-down list below, select the desired language.
У діалоговому вікні Нова мова або група мов виберіть параметр Створити нову мову на основі наявної та в розкривному списку нижче виберіть потрібну мову.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If Your version of the SOFTWARE is named “ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition,” You may install and use one copy of the SOFTWARE on Your office computer and Your home computer only.
Якщо придбане Вами ПЗ має позначення "ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition", Ви може встановлювати та використовувати це ПЗ на Вашому домашньому комп’ютері та на Вашому робочому комп’ютері.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In this case the application can be run on a single workstation at any one time, not on two workstations simultaneously.
При цьому дозволяється одночасно використовувати програму лише на одному комп'ютері, але не на обох комп'ютерах одночасно.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You may make one backup copy of the Adobe Software incorporated into the SOFTWARE, provided the backup copy is not installed or used on any computer.
Ви маєте право зробити одну резервну копію ПЗ Adobe, що входить до складу ПЗ, за умови, що резервна копія не буде встановлена або використана на іншому комп’ютері.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
As used in this article, “limited warranty period” means one (1) year if you are a business user or legal entity, and two (2) years if you are not a business user.
У цьому пункті термін «обмежений гарантійний термін» означає 1 (один) рік для комерційних користувачів і юридичних осіб та 2 (два) роки для некомерційних користувачів.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
In the dialog box, select one file.
У діалоговому вікні, яке відкриється, виберіть один файл.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
each line is one paragraph
кожен рядок - один абзац;
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The application can be run only on a single workstation at any one time (unless stated otherwise in a separate licence agreement with ABBYY).
Одноразове використання програми дозволяється лише на одній робочій станції (якщо інше не оговорено в окремій угоді з компанією ABBYY).
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The application allows you to print the form out in one of the following modes: blank form only (the scanned image), data only (in order to "print the data in" a blank paper form) or the data and form (the filled-in form as such).
Програма дозволяє вам роздруковувати форму в одному з наступних режимів: лише бланк форми (відскановане зображення), лише дані (для того щоб друкувати дані на бланку форми) або і дані, і форму (заповнену форму).
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
You can change the number of words in one exercise and adjust other Tutor settings on the Exercise tab of the «Options» dialog box (Tools > Options).
Надалі ви зможете вибрати інша кількість слів в уроці, а також установити інші більш зручні для вас oпції навчання на закладці навчання Навчання діалогу Налаштування програми (меню Сервіс > Опції).
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
This is a convenient way to fill in many forms in one process.
Це зручний спосіб заповнення багатьох форм одночасно.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Selecting one or more areas
Виділення однієї чи кількох зон
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
To save time, you can analyze only one document in a set of similar documents and save the detected areas as a template.
Для економії часу можна проаналізувати лише один документ із набору подібних документів і зберегти виявлені зони як шаблон.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Добавить в мой словарь

one1/13
wenСущ. среднего родаодин; одиниця; один з; раз; один; одинак; рік; годинаПримеры

one o'clock — година

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

no one
жадний
The name Thumb Knot is applied particularly when the knot is tied by one hand, as it commonly is in sewing thread and twine
Назва «вузол великого пальця» особливо вживається коли зав’язується однією рукою зазвичай при шитті ниткою та тканні.
A Threefold Overhand Knot, or even a larger one, may be tied, but beyond two turns the knot must be worked into shape
Потрійний простий вузол або більше може зав’язуватись але за межами двох обертів, необхідно робити в середину форми
pursue one's goal
переслідувати мету
be a feather in one's cap
бути предметом гордості
have one's head in the clouds
витати в небесах
in one's prime
у розквіті
make one's eyes water
make tears come out of one’s eyes = щось викликає сльози на очах
put one's foot in it
влипнути
put one's foot in it
здійснити бестактний вчинок

Формы слова

one

noun
SingularPlural
Common caseoneones
Possessive caseone'sones'

one

pronoun, singular, 3rd person, personal
Common caseone
Possessive caseone's