about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

out

 1. [aʊt]

  n

  1. pl (the-outs) опозиція

  2. спорт. аут; pl команда, яка в цей момент не відбиває (крикет)

  3. щось неправильне; те, що не в порядку; недолік, вада

  4. амер. відмовка, виправдання, привід, причина

  5. амер. вихід; вирішення, розв'язання (питання, проблеми)

  6. полігр. пропуск; те, що пропущено; пропущене слово

  7. діал. екскурсія, прогулянка (заміська)

 2. [aʊt]

  a

  1. зовнішній

  2. крайній, віддалений

  3. незвичайного розміру, великий

  4. незайнятий, вільний

  5. який втратив (посаду); звільнений; необраний, непереобраний

  6. виключений, вимкнений; погашений

  7. відсутній; наявний у недостатній кількості

  8. який вийшов з моди, з ужитку

  9. який зазнав збитків

  10. спрямований, направлений назовні

  11. спорт. який знаходиться поза грою

  12. який діє або відбувається в іншому місці

  13. рваний, продертий, розірваний (про одяг)

  14. непритомний

  15. тех. який втратив точність, зміщений; який вийшов з ладу (про механізм)

 3. [aʊt]

  adv

  указує на

  1. відсутність (на місці) або знаходження за межами чого-небудь- часто передається дієсл. префіксом ви-

  2. простягання, розтягування- передається дієсл. префіксом роз-

  3. віддаленість (деяку)

  4. появу чого-небудь (у полі зору)- передається дієсл. префіксом ви-; появу, вихід або випуск чого- небудь- часто передається дієсл. префіксом ви-

  5. пропуск, недогляд або видалення чого-небудь- передається дієсл. префіксами про-, ви-

  6. завершеність дії- часто передається дієсл. префіксами ви-, з-, до-, від-, роз-; доведення дії до кінця- часто передається дієсл. префіксами ви-, про-, до-, роз-; закінчення або зникнення чого-небудь- часто передається дієсл. префіксами ви, - до-, про-

  7. високий ступінь якості зовсім, до межі; передається. дієсл. префіксом пере-

  8. виділення серед інших або на якому-небудь фоні- передається дієсл. префіксом ви-; відхилення від норми, стандарту

  9. раптовість дії- часто передається дієсл. префіксом с-, з-

  10. чіткість, ясність, гучність

  11. розподіл- передається префіксом роз-

 4. [aʊt]

  v

  1. вигнати, виставити

  2. гасити (ліхтарі)

  3. спорт. нокаутувати; сл. вбити

  4. спорт. вивести з гри, видалити з поля; вибити м'яч за межі поля, за бічну лінію; вибити в аут

  5. виходити, відправлятися на прогулянку, пікнік, екскурсію

  6. (with) розповісти, висловити; розбовкати

  7. розкритися, виявитися, виникнути

 5. [aʊt]

  prep; амер.

  1. з; за

  2. уздовж, по

 6. [aʊt]

  int спорт. аут!

Примеры из текстов

You may preview the form before printing it out:
Ви можете переглянути форму перед її друком:
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
The application allows you to print the form out in one of the following modes: blank form only (the scanned image), data only (in order to "print the data in" a blank paper form) or the data and form (the filled-in form as such).
Програма дозволяє вам роздруковувати форму в одному з наступних режимів: лише бланк форми (відскановане зображення), лише дані (для того щоб друкувати дані на бланку форми) або і дані, і форму (заповнену форму).
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
If the form contains color elements (pictures, color letters or background) and you plan to print it out in color or save in a color image file, select the color image type.
Якщо форма містить кольорові елементи (картинки, кольорові літери або фон) і ви хочете зберегти або друкувати її у кольорі, то виберіть тип зображення кольоровий.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To find out whether your application version is licensed, contact the support service.
Щоб уточнити, чи є ваша версія програми ліцензійною, зверніться до служби технічної підтримки.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Multi-line field - the field is cut into rows of equal height by horizontal lines (invisible on the printed out copy), the number of rows is specified in the Lines field.
Багатострокове поле - поле розділено на рядки однакової висоти горизонтальними лініями (невидимими, коли ви роздрукуєте файл на принтері), кількість рядків задається у полі Лінії.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
From the Help menu, select Register Now and fill out the registration form that appears.
У меню Довідка виберіть пункт Зареєструватися зараз та заповніть реєстраційну форму, яка відобразиться на екрані.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Prints out the words selected in the word list.
Дозволяє роздрукувати слова, виділені у вікні Список карток
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
To find out the path to the dictionary file, right-click the dictionary icon on the shelf and choose About Dictionary in the dropdown menu.
Щоб довідатися шлях, за яким має знаходитись файл словника, клацніть значок цього словника на полиці правою кнопкою миші і у випадаючому меню оберіть команду Про словник.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
When you print out your finished form, you have the option of printing the filled-in form, the data only (to print on an existing form), or the only a blank form.
Коли ви роздруковуєте кінцеву форму, ви можете використовувати опцію друку лише даних на готовому бланку форми, або друк порожнього бланка форми.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
In no event shall ABBYY be liable for any damages arising out of or in connection with Your use of embedded fonts.
Компанія ABBYY не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані внаслідок використання Вами вбудованих шрифтів.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Find out the difference between British and American English.
Довідатися про різницю між британським та американським варіантами англійської мови.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
To find out the cause of the error, select the failed folder and click the View Log button on the toolbar.
Щоб знайти причину помилки, знайдіть папку, в якій вона сталася, і натисніть кнопку Переглянути журнал на панелі інструментів.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The dictionaries came out in print in 2007.
Словники вийшли у вигляді друкованих видань у 2007 році.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The wizard will ask you to print out this text and send it to the fax number indicated on the form.
Майстер запропонує роздрукувати цей текст і надіслати його за номером факсу, вказаним у формі.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Only the blank form is printed out in this mode.
У цьому режимі друкується лише бланк форми.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY

Добавить в мой словарь

out1/43
aʊtСущ. среднего родаопозиція

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

go out
затухати
go out
згасати
go out
потухати
to make out
пристрасно цілуватися ( з язиком)
out of the blue
зовсім неочікувано
out of the blue
як грім серед ясного неба
burn out
випалити зсередини (про вогонь)
clear out!
щоб ноги твоєї тут не було
point out
вказувати
turned out
повертати
run out
вичерпатися (час)
root out the corruption
викорінювати корупцію
take out a loan
Взяти кредит
point out
спостерігати
bringing out
виставляти, підкреслювати

Формы слова

out

noun
SingularPlural
Common caseoutouts
Possessive caseout'souts'