about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

point

 1. ['pɔint]

  n

  1. крапка

  2. місце, пункт, точка

  3. станція; границя тарифної ділянки (на трамвайній, автобусній лініях)

  4. момент (часу)

  5. спорт. очко; сл. одиниця, очко (при обліку кількості прослуханих лекцій, виконаних лабораторних робіт); талон; купон; одиниця продовольчої або промтоварної картки; ек. пункт; полігр. пункт; потрібний результат (при грі в кості); карт. очко; одна з 12-ти поділок на дошці для гри в триктрак

  6. місце приймаючого гравця (крикет); приймаючий гравець (крикет)

  7. рівень, стандарт; ступінь, степінь

  8. ел. точка приєднання споживаючого приладу; штепсельна розетка

  9. пойнт (одиниця ваги в ювелірній справі; =, 07 карата); товщина паперу (=, 0/ дюйма)

  10. кінець; висновок

  11. пункт; момент

  12. головне, суть, зміст; думка; позиція, точка зору

  13. мета, намір

  14. характерна риса

  15. сила, міць; колючість, уїдливість

  16. указування; натяк; порада, пропозиція

  17. іст. сигнал

  18. кінчик; вістря, гострий кінець; наконечник; кінчик підборіддя (бокс)

  19. сл. (металеве) перо

  20. мор. редька (на кінці троса)

  21. штичок льодоруба (альпінізм); зуб кішки (альпінізм)

  22. укол (фехтування); військ. удар багнетом

  23. мис, виступаюча морська коса; стрілка

  24. вершина (гори)

  25. гравірувальна голка, різець (гравера)

  26. зал. перо або гостряк (стрілкового переводу); pl стрілковий перевід

  27. відросток оленячого рога

  28. мисл. стойка; прямий політ вгору (сокола)

  29. іст. шнурок з металевими наконечниками (який заміняв ґудзики)

  30. військ. головний або тильний дозор

  31. положення (пастуха) попереду череди

  32. (голкове) мереживо; мереживо, в'язане на спицях; стібок (на канві, полотні)

  33. спорт. крос

  34. положення на пуантах (балет)

  35. ел. контактний переривник (у двигуні автомашини)

  36. геральд. частина щита (яка визначає фігуру)

 2. ['pəint]

  v

  1. (at, to) вказувати, показувати (пальцем, рукою; point out); (at) указувати (на кого-небудь), виділяти; указувати (на що-небудь), виділяти (який-небудь предмет з групи інших; point out); указувати, звертати (чию-небудь) увагу; відмічати, підкреслювати (часто point out)

  2. наводити, направляти (зброю); прицілюватися, цілитися

  3. бути зверненим, спрямованим (у який-небудь бік); дивитися

  4. (to) указувати, свідчити, говорити (про що-небудь)

  5. мати на меті, прагнути

  6. (за) гострити; пожвавлювати; загострювати, надавати гостроти (словам, виразам; point up); мор. обробляти кінець "редькою"

  7. мед. дозрівати (про нарив)

  8. мисл. робити стойку (про собаку)

  9. буд. розшивати шви цегельної або кам'яної кладки

  10. ставити розділові знаки; ставити крапки (у стенографічних знаках, у словах семітських мов); намічати що-небудь точками; муз. робити розмітку (на хоровій партитурі); робити паузи (у мові, при читанні)

  11. відокремлювати десятковий дріб крапкою (point off)

  12. мор. іти крутий бейдевінд

  13. (по) ставити ногу на пуанти; танцювати на пуантах

  14. натаскувати, готувати кого-небудь (до змагань)

  15. мист. переносити розміри з макета на камінь (просвердлюючи отвори необхідної глибини)

  16. раціонувати, видавати що-небудь по картках

  17. с-г. закопувати (гній) у землю (point in)

  18. метал. загострювати, гострити кінець (прутка, катанки)

  19. вставляти білі волоски (у хутро)

Примеры из текстов

ABBYY FlexiCapture provides a single entry point to automatically convert the stream of various forms and documents (questionnaires, surveys, invoices, contracts and other) to usable electronic data for corporate information systems.
ABBYY FlexiCapture дозволяє створити єдину точку вводу для різноманітних паперових форм і документів (рахунків, анкет, договорів і т.д.) і автоматично перетворити їх на ефективні електронні дані для інформаційних систем підприємства.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Click Browse to browse for the file to which the hyperlink will point
Натисніть кнопку Огляд, щоб перейти до файлу, на який вказуватиме гіперпосилання
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Position the lens parallel to the plane of the document and point it toward the center of the text.
Об’єктив слід розташувати паралельно до площини документа та спрямувати на центр тексту.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
To make the pop-up translation function more convenient, check the option when I point to a word while holding down this button and choose a key from the dropdown list.
Щоб було зручніше працювати з перекладом по наведенню курсору миші, оберіть опцію при наведенні курсору миші на слово та утриманні клавіші та оберіть клавішу у випадаючому списку.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Make sure the option when I point to a word is checked.
Переконайтеся, що опція при наведенні курсору миші на слово обрана.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Focus on a point anywhere in between the center and a border of the image.
Наведіть фокус на точку, розташовану між центром і межею зображення.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If the parameter is not specified, the link will point to a card from the same dictionary that contains the card with the link.
Якщо параметр відсутній, те посилання указує на словникову статтю в тім же словнику, до якого відноситься словникова стаття, що містить дане посилання.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You can alter area borders by adding new nodes (splitting points).
Можна змінювати межі зон, додаючи нові вузли (точки поділу).
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Some important points to remember:
Під час використання шаблонів пам’ятайте таку інформацію.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Добавить в мой словарь

point1/55
'pɔintСущ. среднего родакрапкаПримеры

exclamation point — знак оклику
decimal point — крапка, що відокремлює десятковий дріб від цілого числа; точка
point of contact — точка дотику
point load — зосереджене навантаження; стадія, критична точка; температура
freezing point — точка замерзання; точка, позначка; поділка, точка поділу; румб; крапка; слід, відмітина

Переводы пользователей

Часть речи не указана

 1. 1.

  пункт, момент, питання, справа

  Перевод добавил ketaum9@gmail.com
  0

Словосочетания

focal point
точка фокусу
decimal point
десяткова крапка (кома)
decimal point
крапка (кома) в десятковому числі
point out
вказувати
point out
спостерігати

Формы слова

point

noun
SingularPlural
Common casepointpoints
Possessive casepoint'spoints'

point

verb
Basic forms
Pastpointed
Imperativepoint
Present Participle (Participle I)pointing
Past Participle (Participle II)pointed
Present Indefinite, Active Voice
I pointwe point
you pointyou point
he/she/it pointsthey point
Present Continuous, Active Voice
I am pointingwe are pointing
you are pointingyou are pointing
he/she/it is pointingthey are pointing
Present Perfect, Active Voice
I have pointedwe have pointed
you have pointedyou have pointed
he/she/it has pointedthey have pointed
Present Perfect Continuous, Active Voice
I have been pointingwe have been pointing
you have been pointingyou have been pointing
he/she/it has been pointingthey have been pointing
Past Indefinite, Active Voice
I pointedwe pointed
you pointedyou pointed
he/she/it pointedthey pointed
Past Continuous, Active Voice
I was pointingwe were pointing
you were pointingyou were pointing
he/she/it was pointingthey were pointing
Past Perfect, Active Voice
I had pointedwe had pointed
you had pointedyou had pointed
he/she/it had pointedthey had pointed
Past Perfect Continuous, Active Voice
I had been pointingwe had been pointing
you had been pointingyou had been pointing
he/she/it had been pointingthey had been pointing
Future Indefinite, Active Voice
I shall/will pointwe shall/will point
you will pointyou will point
he/she/it will pointthey will point
Future Continuous, Active Voice
I shall/will be pointingwe shall/will be pointing
you will be pointingyou will be pointing
he/she/it will be pointingthey will be pointing
Future Perfect, Active Voice
I shall/will have pointedwe shall/will have pointed
you will have pointedyou will have pointed
he/she/it will have pointedthey will have pointed
Future Perfect Continuous, Active Voice
I shall/will have been pointingwe shall/will have been pointing
you will have been pointingyou will have been pointing
he/she/it will have been pointingthey will have been pointing
Future in the Past Indefinite, Active Voice
I should/would pointwe should/would point
you would pointyou would point
he/she/it would pointthey would point
Future in the Past Continuous, Active Voice
I should/would be pointingwe should/would be pointing
you would be pointingyou would be pointing
he/she/it would be pointingthey would be pointing
Future in the Past Perfect, Active Voice
I should/would have pointedwe should/would have pointed
you would have pointedyou would have pointed
he/she/it would have pointedthey would have pointed
Future in the Past Perfect Continuous, Active Voice
I should/would have been pointingwe should/would have been pointing
you would have been pointingyou would have been pointing
he/she/it would have been pointingthey would have been pointing
Present Indefinite, Passive Voice
I am pointedwe are pointed
you are pointedyou are pointed
he/she/it is pointedthey are pointed
Present Continuous, Passive Voice
I am being pointedwe are being pointed
you are being pointedyou are being pointed
he/she/it is being pointedthey are being pointed
Present Perfect, Passive Voice
I have been pointedwe have been pointed
you have been pointedyou have been pointed
he/she/it has been pointedthey have been pointed
Past Indefinite, Passive Voice
I was pointedwe were pointed
you were pointedyou were pointed
he/she/it was pointedthey were pointed
Past Continuous, Passive Voice
I was being pointedwe were being pointed
you were being pointedyou were being pointed
he/she/it was being pointedthey were being pointed
Past Perfect, Passive Voice
I had been pointedwe had been pointed
you had been pointedyou had been pointed
he/she/it had been pointedthey had been pointed
Future Indefinite, Passive Voice
I shall/will be pointedwe shall/will be pointed
you will be pointedyou will be pointed
he/she/it will be pointedthey will be pointed
Future Perfect, Passive Voice
I shall/will have been pointedwe shall/will have been pointed
you will have been pointedyou will have been pointed
he/she/it will have been pointedthey will have been pointed