about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

these

pl від this A

та Б

Примеры из текстов

Each area is numbered and these numbers determine the order of navigation.
Усі зони нумеруються; ці номери визначають порядок переходу.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
We recommend using manual analysis and OCR modes for texts in these languages.
Для роботи з такими текстами рекомендовано використовувати режим аналізу та розпізнавання вручну.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The word list can contain words in different languages; these may be headwords of entries or headwords of subentries.
Список Заголовних Слів може одночасно містити слова на різних мовах: це можуть бути і заголовки карток, і заголовки підкарток.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If you know that your text will not contain certain characters, you may wish to explicitly specify these so-called prohibited characters.
Якщо відомо, що текст не міститиме певних символів, можна вказати ці т.зв. «заборонені» символи.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
But these designations should be used only for links within one dictionary.
Але використовувати такі позначення можна тільки для посилань усередині одного словника.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You can see these dictionaries on top of the word list.
Ви бачите ці словники над переліком слів.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If you want a card to have several headwords, first type these headwords (each starting a new line), and then type the body text of the card.
У цьому випадку спочатку записуються усі заголовки (кожний - з першої позиції нової рядка), а потім - тіло картки по зазначеним вище правилам.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If your scanned document is noisy or has distorted lines or inverted colors, you can correct these defects manually.
Якщо на відсканованому документі є дефекти, викривлені лінії або інвертовані кольори, це можна виправити вручну.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
To recognize texts written in Japanese, Chinese, Thai or Hebrew, you may need to install these languages.
Для розпізнавання текстів івритом, японською, китайською, тайською мовами необхідно інсталювати ці мови.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
ABBYY FineReader offers tools for automating these routine tasks.
Програма ABBYY FineReader пропонує інструменти для автоматизації стандартних завдань.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Select these areas.
виділіть ці зони.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
You can use ABBYY FineReader spell checker to check texts written in these languages.
Для перевірки текстів, написаних цими мовами, можна використати засоби перевірки орфографії ABBYY FineReader.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If you often use a particular language combination, you can create a new group for these languages.
Якщо певний набір мов доводиться використовувати досить часто, для цих мов можна створити нову групу.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Installing, copying or otherwise using the product indicates your acceptance of these terms.
Будь-яке використання Вами цього програмного забезпечення, в тому числі його встановлення та копіювання, означає Вашу згоду з умовами наведеного нижче Ліцензійного договору.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If you wish image or sound files to be added to the dictionary, place these files into the folder where the source DSL file is located.
Якщо ви бажаєте, щоб файли з зображенням і звуком були включені до словника, розмістіть ці файли в папці, де знаходиться вихідний DSL-файл.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY

Добавить в мой словарь

these
Б

Переводы пользователей

Часть речи не указана

 1. 1.

  ці(множина)

  Перевод добавил Павлишин Юрій
  0
 2. 2.

  ці (вказує на певні речі у множині)

  Перевод добавил Alexandra Kogukhar
  0
 3. 3.

  ці

  Перевод добавил John Myron
  0

Словосочетания

The name with this meaning is given in Emerson’s Mechanics of 1794
Названий маючи на увазі механіку Емерсона у 1794.
If a very large knot of this description is wanted it may be found easier first to tie in the usual way
Якщо потрібен дуже великий вузол, то можна спочатку зав’язати його простіше.

Формы слова

this

pronoun, demonstrative
Singularthis
Pluralthese