about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

they

pers pron (them)

 1. вони (про людей, тварин, предмети)

 2. невизнач. займ люди

 3. відносн. займ.; іст. ті (хто)

 4. особов. займ. він

Примеры из текстов

These characters are difficult to separate because they are "glued" during printing.
Ці символи важко розділити, оскільки вони об’єднуються під час друку.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
When you add user dictionaries of older ABBYY Lingvo versions, they will be converted automatically to work with ABBYY Lingvo x3.
Під час підключення словників користувача попередніх версій ABBYY Lingvo вони будуть автоматично сконвертовані для роботи з ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Under Processed image settings, specify whether ABBYY FineReader should delete the images from the hot folder after they have been successfully processed.
У розділі Настройки оброблених зображень вкажіть, чи слід програмі ABBYY FineReader видаляти зображення з робочої папки після їх успішної обробки.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
They are also displayed in the order in which they are arranged on the bookshelf.
Вони також йдуть у тому порядку, у якому стоять на полиці відповідні словники.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Fill in the created fields with the necessary info and edit the way they are displayed if necessary.
Заповніть створені поля необхідною інформацією та відредагуйте, якщо потрібно, спосіб, у який вони показуються.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
ABBYY FineReader will process images in this folder as they come in.
Програма ABBYY FineReader оброблятиме зображення в цих папках, як тільки вони з’являтимуться.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Select Continually watch folder for incoming images to monitor the folder and process new files as they arrive.
Виберіть параметр Постійно перевіряти наявність вхідних зображень у папці для перевірки папки та обробки нових файлів після їх надходження.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The forms are filled in and printed but they aren't saved to disk.
Форми заповнюються та друкуються, але не зберігаються на диску.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
The values of a text field are displayed in the same way they are entered.
Значення текстового поля показуються так само, як і вводяться.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Conversion is changing the format of user dictionaries created in the earlier versions of ABBYY Lingvo so that they can be used in ABBYY Lingvo x3.
Конвертація — перетворення користувальницьких словників попередніх версій ABBYY Lingvo для їхнього підключення до ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
characters to be ignored if they occur inside words
символи, які можна ігнорувати, якщо вони зустрічаються всередині слів
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
They are followed by entries from online dictionaries.
Далі йдуть статті з онлайн-словників.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
They have colours specified in the ABBYY Lingvo x3 settings.
Для них використовуються кольори, встановлені в опціях ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You may preview the form before printing it out:
Ви можете переглянути форму перед її друком:
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To translate a word in the entry window, double-click it.
Щоб перекласти слово з картки, двічі клацніть по ньому мишею.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY

Добавить в мой словарь

they1/4
МестоимениевониПримеры

they are on the table — вони на столі
many of them — багато хто з них
both of them — вони обоє

Переводы пользователей

Часть речи не указана

 1. 1.

  вони

  Перевод добавил Яна Дембіцька
  1

Словосочетания

DIY (do it yourself)
зроби сам
make it
добиратися до
It is the knot universally used in sewing thread and twine, and riggers put it in the ends of spun-yarn seizings.
Цей вузол скрізь використовується у шитті нитками і мотузками, та складанні(парашутів), накладається його при закінченні намотування пряжі для остаточної фіксації.
The name Thumb Knot is applied particularly when the knot is tied by one hand, as it commonly is in sewing thread and twine
Назва «вузол великого пальця» особливо вживається коли зав’язується однією рукою зазвичай при шитті ниткою та тканні.
So tied, it may be either a Single or a Double Overhand Knot
Отже, може бути зав’язаний або одинарним, або подвійним простим вузлом
he was sick and tired of waiting
йому набридло чекати
and for that reason it may be considered more decorative than practical
і з цієї причини його можна вважати більш декоративним ніж практичним
If a very large knot of this description is wanted it may be found easier first to tie in the usual way
Якщо потрібен дуже великий вузол, то можна спочатку зав’язати його простіше.
be it so
нехай так буде
put one's foot in it
влипнути
put one's foot in it
здійснити бестактний вчинок
Its chief merit is its compactness. It is the smallest of all knots, and expends the least material
Це найменший з усіх вузлів і найменший за витратою матеріалу
Its chief merit is its compactness. It is the smallest of all knots, and expends the least material
Його головною перевагою є компактність. Це найменший з усіх вузлів і найменший за витратою матеріалу

Формы слова

he

pronoun, 3rd person, personal, unreflexive
Subjective caseObjective case
Masculinehehim
Femininesheher
Neuteritit
Pluralthey, *'eythem, *'em