about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

with

 1. n, v

  [wip] = withe; n; v

 2. [wip]

  prep

  1. вказує на сумістність (часто together with) (разом) з

  2. вказує на знаряддя, інструмент або спосіб виконання дії; передається оруд. відмінком

  3. вказує на вміст або зміст чого-н. з; передається оруд. відмінком

  4. вказує на характерну ознаку з; разом з іменником іноді передається складним означенням

  5. вказує на характерну особливість дії з; разом з іменником передається прислівником або дієприслівником

  6. вказує на згоду з ким-н., чим-н. з

  7. вказує на порівняння з

  8. вказує на причину, джерело чого-н. від, на

  9. вказує на одночасність подій при їх причинному зв'язку з

  10. вказує на рух в тому саму напрямку за

  11. вказує на особу, що володіє певними якостями, звичками, схильності у, для, з

  12. що стосується

  13. має допустове значення (звичайно with all) не дивлячись на

  14. з прислівниками напряму утворює спонукальні речення

  15. в словосполученнях

Примеры из текстов

Recognition with Training
Розпізнавання з навчанням
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Working with ABBYY FineReader Documents Provides information on how to open, delete, and close an ABBYY FineReader document, how to add images to a document, and how to save a document or document options.
Робота з документами ABBYY FineReader Відомості про відкриття, видалення та закриття документа ABBYY FineReader, про додавання зображень до документа та збереження документа або параметрів документа.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
When you add user dictionaries of older ABBYY Lingvo versions, they will be converted automatically to work with ABBYY Lingvo x3.
Під час підключення словників користувача попередніх версій ABBYY Lingvo вони будуть автоматично сконвертовані для роботи з ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
All usage terms and limitations governing the use of the SOFTWARE are stated in this EULA, unless otherwise stipulated in a separate agreement with ABBYY.
Всі умови і обмеження використання ПЗ вказані в цьому Ліцензійному договорі, якщо інше не обумовлене в окремій угоді між Вами і Компанією ABBYY.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
You may select another sign with meaning "checkbox checked".
Ви можете обрати інший значок зі значенням "пункт відмічено".
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Do not stop working with text documentation or internet page.
Не відривайтеся від роботи з текстовим документом або інтернет-сторінкою.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
- Name files as source images to save each page into a separate file with the same name as that of the original image
- Залишати імена оригіналів, щоб зберігати кожну сторінку в окремому файлі з тим же ім’ям, що й у вихідного зображення.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
To pin an entry window, press Ctrl+T. Advice on working with entry windows
Щоб зробити картку закріпленою, натисніть Ctrl+T. Поради по роботі з картками
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met.
Правовласником, Xiph.org Foundation, дозволяється розповсюдження та використання ПЗ Vorbis у вигляді вихідних кодів або бінарних файлів, з модифікаціями чи без, з дотриманням таких умов.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Low (40 bit) - compatible with Acrobat 3.0 and above sets a low (40-bit RC4) encryption level
Низький (40 bit) - сумісний з Acrobat 3.0 і вище установлює низький рівень шифрування (40-бітний RC4).
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Select this option to replace words that contain uncertain characters with their images when saving in PDF.
Виберіть цей параметр, щоб під час збереження у форматі PDF слова, які містять невпевнено розпізнані символи, замінювалися їхніми зображеннями.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Suppose you want to fill in a questionnaire, and you have an Excel worksheet or a database with the necessary info, entered by a group of people.
Якщо вам потрібно заповнити анкету, і у вас є таблиця Excel або база даних з необхідною інформацією, введеною групою людей.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
A tilde used in the subentry text is replaced with the card, not subentry header.
Тильда в тілі вкладеної підкартки заміняється на її значення в объемлющей картці (а не на заголовок підкартки).
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
In the Program events field choose any sound file (with a speaker icon on the left) and click the playback button.
У полі Program events (Програмні події) оберіть будь-який звуковий файл (зі значком динаміка ліворуч) і натисніть кнопку відтворення звуку.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Allows you to select the scanner with which ABBYY FormFiller will be using to scan.
Дозволяє вам обрати сканер, який ABBYY FormFiller буде використовувати для сканування.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY

Добавить в мой словарь

with1/16
Сущ. среднего родаwip

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

make an appointment with a doctor
призначити прийом у лікаря
with safety
безпечно
with safety
без ризику
live with social circumstances
cкорятися (несправедливим) соціальним умовам життя
in accordance with
на підставі
The name with this meaning is given in Emerson’s Mechanics of 1794
Названий маючи на увазі механіку Емерсона у 1794.
The technique varies, however, with the individual.
Міняється в залежності від індивідуальної техніки
consistent with
відповідний до
consistent with
який гармоніює з
deal with the problem
намагатися вирішити проблему; вирішувати проблему
communing with nature
feeling close to nature and being a part of it = єднання з природою
do away with
знищити
do away with
покінчити
do away with
відмінити