about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

you

 1. [ju:]

  n

  1. справжнісінький, вилитий "ти" (при звертанні)

  2. характер, суть (особи, до якої звертаються)

 2. [ju:]

  pers pron (you) (повна форм; ju, ja (зредуковані форми))

  1. ви, вас, вам, вами (при зверненні до декількох осі); ви (при зверненні до певного кола осіб, зв'язаних єдністю мети, професії тощо)

  2. в грам.; знач. звор. займенника іст.-ся, -сь, себе, собі, собою (про 2 ос. множ.); you are all guilty ви всі винні

 3. [ju:]

  1. ти, тебе, тебе/ тобою; ви, вас, вам, вами (при ввічливому зверненні до однієї особи); ти, ви (при зверненні до однієї особи); (про одну особу)

  2. іст. -ся, -сь, себе, собі, собою (про 2 ос.; одн.); are you happy? ти щасливий?, ви щасливі?; you know it perfectly well ви чудово це знаєте

 4. [ju:]

  v

  звертатися на ви; "викати"

Примеры из текстов

ABBYY reserves all rights not expressly granted to you in this EULA.
Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, які не надані явним чином цим Ліцензійним договором.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
When you scan a form or open an image file, the design mode is turned on automatically.
Коли ви скануєте форму або відкриваєте файл зображення, режим проектування включається автоматично.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
Make sure the dictionary file is located in the right folder and that you have read access.
Перевірте, що файл словника знаходиться за потрібним шляхом і у вас є до нього доступ на читання.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
If you create a link to a card, the headword of which contains an unsorted part, you can refer to any of the respective headword variants.
Якщо посилання на іншу картку робиться через її заголовок, що містить необов'язкову частину, у дужках може стояти кожний з варіантів заголовка.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
For example, if you type koffee instead of coffee and press Enter, ABBYY Lingvo will display a list of spelling suggestions where you can easily spot the correctly spelled coffee.
Наприклад, якщо ви введете у рядок уведення слово «koffee» (замість «coffee») і натиснете клавішу Enter, ABBYY Lingvo запропонує варіанти написання слова, серед яких буде потрібне слово — «coffee»:
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
When you add user dictionaries of older ABBYY Lingvo versions, they will be converted automatically to work with ABBYY Lingvo x3.
Під час підключення словників користувача попередніх версій ABBYY Lingvo вони будуть автоматично сконвертовані для роботи з ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
After you've drawn the form fields and assigned their properties, you can now begin to fill in the form.
Після того, як ви намалювали поля та встановили їх властивості, ви можете почати заповнювати форму.
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
To be able to use an area template, you must scan all the documents in the set using the same resolution value.
Для використання шаблону зон потрібно сканувати всі документи з набору з однаковим значенням роздільної здатності.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
The Rebuilding index window may appear on the screen when you start a search, if you previously added a new dictionary or several dictionaries.
Вікно «Побудова індексу» може з'явитися на екрані при запуску пошуку, якщо перед цим ви додали новий словник або декілька словників.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Before you reinstall your operating system, copy user dictionary files onto a removable disk.
До переінсталювання системи скопіюйте файли словників користувача на носій.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The Activation Wizard will help you send the data required to activate your copy to ABBYY, and you will receive an activation code in return.
Майстер активації надішле дані, необхідні для активації вашої копії програми, до ABBYY, після чого ви отримаєте код активації.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Depending on how you are planning to use your electronic document, select the appropriate option:
Виберіть один із наведених нижче параметрів відповідно до ймовірного способу подальшого використання електронного документа:
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If you choose to register your copy of the product, the personal contact information that you provide will be securely stored by ABBYY and will be protected from disclosure to third parties without your consent.
У разі реєстрації копії продукту особисті контактні відомості користувача зберігатимуться компанією ABBYY в надійному місці та не надаватимуться третій стороні без згоди користувача.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In the style editor, you can create a named group that outlines a set of formatting parameters.
У редакторі стилів можна вказати набір параметрів форматування для тексту, згрупованих під одним іменем.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Takes you to the next word (phrase) in the word list.
Дозволяє перейти до наступного слова (словосполучення) у переліку слів.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY

Добавить в мой словарь

you1/7
juСущ. среднего родасправжнісінький; вилитий "ти"

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

you don't say so!
та що ти не кажеш!
are you?
ти є?

Формы слова

you

pronoun, 2nd person, personal, unreflexive
Subjective caseObjective case
youyou